Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på den marina forskningsstationen – Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till Botanhuset vid Göteborgs botaniska trädgård.

Projektbeskrivning - PREDICT Förutsäga effekten av kemikalieblandningar på vattenlevande organismer

Antropogena aktiviteter orsakar att kemikalier kontinuerligt släpps ut som komplexa kemiska blandningar i vattenmiljöer som  t.ex. vattendrag, kustområden och sjöar. Kemiska föroreningar kan där hota den ekologiska statusen och försämra ekosystemets struktur och funktion med effekter på enskilda gener upp till hela ekosystem. Doktorandprojekt syftar till att utveckla och validera avancerade strategier för att använda keminformatik och ekotoxikogenomiska data för bedöma miljöriskrisker orsakade av komplexa kemiska blandningar av kemikalier i vattenlevande system. 

Projektet kommer att använda högupplöst tandem-masspektrometri (HR-MS/MS)för att skapa ”fingeravtryck” av föroreningar baserat på analyser av ”targeted”, ”suspected”, och ”non-targeted” kemikalier för att förutsäga risker från kemikalier kopplade till antropogena aktiviteter.  Resultaten kommer att kombineras särskilt med biologiska molekylära data för potentiella ekologiska påverkan(t.ex. miljö-DNA-undersökningar, metabarkodningsdata och andra omics-datamängder) för att utveckla arbetssätt för en förbättrad riskbedömning av kemikalieblandningar i miljön. Utvalda fallstudier kommer användas för att validera bedömningarna.  

Doktorandtjänsten kommer vara en del i det tvärvetenskapliga projektet MixTOX - "Ekosystem i jordbruksområden påverkas av kemikalieblandningar; kan förändringar i sötvattensorganismers genom kopplas till kemikalier" MixTOX finansieras av det statliga svenska forskningsrådet Formas för hållbar utveckling och kommer direkt att bidra till strategin för en giftfri miljö genom att utveckla nya bedömningsverktyg och bedöma den kemiska statusen för vattenlevande ekosystem.

Projektet genomförs i nära samarbete med forskargrupper vid FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Doktoranden ska i nära samarbete med handledare och andra projektmedlemmar först utveckla projektets konceptidé till specifika, testbara hypoteser och mål.  

Doktoranden kommer inledningsvis att identifiera och optimera de viktigaste byggstenarna för utvärdering av exponeringsinformation och ekotoxikologiska data i samband med riskbedömning av kemiska blandningar. Doktoranden kommer sedan att utveckla och optimera datorbaserade lösningar för en förbättrad blandningsbedömning med användning av särskilt högupplösta exponeringsdata och ekologiskt relevanta molekylära data från metabarkodning och genomiska /transkriptomiska undersökningar.

Doktorsavhandlingen kommer att förlita sig starkt på in silico-tekniker (t.ex. prediktionsmodeller, storskalig datainhämtning och -bedömning, bioinformatik, keminformatik, maskininlärning osv.). Ändå kan doktoranden också erbjudas möjlighet att delta i kortare fältundersökningar i Sverige, Tyskland, Chile eller Kenya (efter ömsesidig överenskommelse).

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning miljövetenskap. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är ekotoxikologi, tillämpad data vetenskap, miljövetenskap, miljökemi, och bioinformatik.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi letar efter en mycket driven, motiverad doktorandkandidat och proaktiv teamspelare med stort intresse för miljövetenskaplig datavetenskap över hela linjen men särskilt för kemisk riskbedömning, keminformatik, keminformatik, blandningstoxicitet, ekotoxikogenomik och molekylär ekotoxikologi. Bevisad kunskap inom minst ett av dessa områden är ett krav. Bevisad kunskap i R-programmeringsspråket är också ett krav.

Erfarenhet inom tillämpad datavetenskap (speciellt datautvinning, maskininlärning och analys av ”big data”), biostatistik och ytterligare programmeringsspråk (som python) är fördelaktiga. Utmärkta kommunikationsförmåga på engelska (både muntligt och i skriftlig text) är viktigt, eftersom vi arbetar i en internationell miljö.

Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
  • Meritförteckning (CV)
  • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg, inklusive detaljer på kunskapsnivå i det statistiska språket R
  • Kopia av examensarbete
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via zoom/skype eller liknande.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Institutionen för biologi och miljövetenskap. Omfattning 100%. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Pedro Inostroza, Researcher
tel. +46 766-18 48 07
e-post:  pedro.inostroza@bioenv.gu.se
websida: https://www.gu.se/en/about/find-staff/pedroinostroza

Thomas Backhaus, Professor
Email: Thomas.backhaus@gu.se
Phone: +46 (31) 786 27 34
Webpage: www.thomasbackhaus.eu

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-31

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner