Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 16 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd.

Vid juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Ämne

Rättsvetenskap (för en närmare definition av ämnet: https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik/rattsvetenskap-0).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av forskning och undervisning i ämnet rättsvetenskap, som på Juridiska institutionen i Göteborg omfattar teoretiska och metodologiska studier av rätten och av rättsliga system samt studier av samspelet mellan rätt, politik, moral, ekonomi, samhälle och kultur. 

Forskningen utförs inom ämnesgruppen rättsvetenskap. Inom ramen för anställningen finns utrymme för forskning och i tjänsten ingår att leda ämnesgruppen, att stärka forskningsmiljön, att aktivt söka externa forskningsmedel för både individuella och gruppöverskridande forskningsprojekt, samt att söka finansiering för doktorand- och postdoktjänster. Den sökande bör kunna uppvisa tidigare framgångsrikt erhållna forskningsmedel som vunnits i konkurrens. Erhållna forskningsmedel för större grupprojekt och erfarenhet av projektledning är meriterande.

I tjänsten ingår också undervisning som utförs på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Viss undervisning och examination i annat av de på institutionen förekommande ämnena kan förekomma i mån av behov. Arbetet bedrivs inom ramen för juristprogrammet och andra utbildningsprogram på universitetet, inom ramen för fristående kurser samt inom forskarutbildningen på institutionen. Undervisning och examination bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

I arbetsuppgifterna ingår också att i övrigt i undervisning, forskning, och handledning samarbeta med lärare, forskare, studenter, och doktorander.  Vidare ingår vidmakthållande av externa kontakter och vidareutveckling av en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö, på både nationell och internationell nivå. Arbetsuppgifterna omfattar även ett aktivt och löpande deltagande i, och vidareutveckling av, institutionens och Handelshögskolans övriga verksamheter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörighetsgrunder för anställningen som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr V 2018/161, samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställningen som universitetslektor finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr V 2018/161, samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Universitetet kommer i denna rekrytering att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och därvid bidra till en positiv utveckling av verksamheten på Juridiska institutionen.

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Erfarenhet av att handleda doktorander samt leda forskningsprojekt är meriterande.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella kommande roll vid institutionen.

Då undervisningen bedrivs i lärarlag fäster vi stor vikt vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för att kunna bidra till en positiv utveckling av Juridiska institutionen. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Möjlighet att undervisa på svenska och engelska är en förutsättning för anställningen.

Anställning

Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Juridiska institutionen, Göteborg
Tillträde: enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Information om anställningen lämnas av prefekt Mikael Baaz, mikael.baaz@law.gu.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av personalhandläggare Jeanette Lund, jeanette.lund@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Om du vill åberopa publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt, ta kontakt med Jeanette Lund.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner