Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) bedriver forskning, utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens utbildning sker inom olika lärarprogram.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://ips.gu.se

Bakgrund

Tjänsten innebär att deltaga med expertkunskaper och arbetsledning inom två projekt inom provutveckling och genomförande.

Inom projektet nationella prov i samhällskunskap utvecklas vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på uppdrag av Skolverket nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i samhällskunskap som används i den svenska skolan. Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande, forskningsbaserade principer. Utöver arbetet med prov och bedömningsmaterial, är projektets medarbetare engagerade i lärarutbildning, lokal skolutveckling och nationella projekt.
https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap

Projektet Nationellt Behörighetsprov avser att på UHRs uppdrag ta fram ett behörighetsprov för inträde till högskole/universitetsstudier. Uppdraget innebär en försöksverksamhet. Olika ämnesområden kommer att deltaga, ofta med uppgifter av mer eller mindre integrerad karaktär.

Arbetsuppgifter

Inom både nationella prov och NBP:

Arbetet innebär medverkan i utveckling, utprövning och analys av material för nationella prov, bedömningsstöd och behörighetsgivande prov. Förutom allmänt arbete kring framtagning av proven och bedömningsstöden gäller specifikt för denna tjänst statistisk bearbetning av materialet, mätteoretisk utveckling och digitalisering av proven/bedömningsstöden samt ämnesgranskning.

Den statistiska delen innebär framtagning av tekniska underlag och rapporter om genomförda prov och bedömningsstöd, samt vid utprövningar under framtagande av dessa. Arbetet innebär kontinuerlig utveckling av statistiska hjälpmedel. Analyserna görs med både klassisk statistik och modern mätteori (IRT).

Digitalisering av proven kräver mycket goda kunskaper om olika internationella provplattformar och deras användande och erfarenheter från dessa.

Ämnesgranskning kräver mycket goda kunskaper i ämnet samhällskunskap, dess kurs- och ämnesplaner och ämnets användning i svensk skola.

Verksamheten sker i såväl fasta som tillfälligt skapade grupper och innefattar kontinuerlig samverkan med projektets alla olika grupper. För närvarande genomsyras arbetet av det utvecklingsarbete som den kommande digitaliseringen av de nationella provmaterialen innebär och en stor del av arbetet görs via olika tekniska lösningar och i en provplattform.

Inom båda projektet innebär arbetsuppgifterna arbetsledande moment och ansvar.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha lärarexamen där samhällskunskap ingår, gedigen erfarenhet av undervisning och bedömning i samhällskunskap i svensk skola och universitet, samt dokumenterat utvecklingsarbete inom undervisning. Sökande måste förutom detta ha mycket goda erfarenheter av framtagning av styrdokument inom ämnet och ämnets användning på olika skolnivåer.

Tjänsten kräver god förtrogenhet med kvantitativa och kvalitativa analysmetoder av nationella prov och goda kunskaper i mätteori och tillämpning av både klassisk statistik och modern mätteori (Item response theory). Mycket god kunskap om användande av olika programvaror för bearbetning enligt detta är ett krav.

Då de nationella proven och bedömningsstöden skall digitaliseras, så krävs mycket goda kunskaper om datorhantering, databaser och deras användning i detta sammanhang.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, organisationsförmåga och flexibilitet, eftersom arbetet genomförs i samarbete med många olika grupper av lärare och elever. Meriterande för tjänsten är att ha arbetat i arbetsledande funktion, då arbetet ofta innebär att leda olika grupper.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år
Omfattning: 50 - 60 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/843

Kontaktuppgifter för anställningen

Anette Johansson, projektledare NASK: anette.johansson.3@gu.se 
Frida Rydevik, personalhandläggare: frida.rydevik@gu.se,

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens diarienummer, PAR 2021/843

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-30

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner