Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid avdelningen för laboratoriemedicin studerar vi stamcellsbiologi, neurobiologi, glykobiologi och cancer. Vi studerar också inflammatoriska, kardiovaskulära, hematologiska och metabola sjukdomar samt muskelsjukdomar. Syftet är att förstå de olika sjukdomarnas uppkomstmekanismer och därigenom utveckla effektiv diagnostik och riktad behandling av patienterna. Mer information om avdelningen för laboratoriemedicin och institutionens övriga verksamhet finns på vår hemsida: https://www.gu.se/biomedicin

Ämne

Klinisk genomik

Ämnesbeskrivning

Klinisk genomik är kliniskt relevanta studier av arvsmassa, det vill säga en organisms fulla uppsättning DNA, som inbegriper såväl gener som så kallade icke-kodande DNA. Området är fokuserat på att utveckla, validera och använda genomiska test, t.ex. transkriptionsprofiler, för att bekräfta eller utesluta human sjukdom. En viktig del av området är utveckling av högkänsliga tekniker för diagnos av human sjukdom i kroppsvätskor samt i mycket små provvolymer, inkl. enskilda celler. Området har stor relevans för den snabba utvecklingen mot precisionsmedicin. 

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning inom klinisk genomik och utveckla nya högkänsliga, nukleinsyrabaserade metoder för diagnos av human sjukdom. Innehavaren förväntas också attrahera forskningsfinansiering från såväl svenska som internationella finansiärer. I anställningen ingår även utbildning på såväl grund- som forskarnivå. Institutionen för biomedicin har ett stort grundutbildningsuppdrag och medverkar inom flera olika program där undervisning inom olika aspekter av klinisk genomik utgör en betydelsefull del. Det är därför viktigt att den sökande aktivt kan förstärka detta ämnesområde genom att medverka i våra utbildningsuppdrag i områden som t.ex. cellbiologi, patologi och genetik. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. 

Behörighet

Behörighet för anställning som professor finns angivna i 4 kap §3 Högskoleförordningen och i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer första bedömningsgrunden vara vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid vetenskapliga bidrag till utvecklingen nukleinsyrabaserade metoder för klinisk diagnostik och genomik, samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga till samarbete och samverkan med andra discipliner och med organisationer utanför universitetet, t.ex. inom sjukvården är meriterande. En mycket stark merit är dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens, såväl individuellt som i större samarbetsprojekt.
Den andra bedömningsgrunden är pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i cellbiologi, patologi och nukleinsyrabaserade molekylära tekniker. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i internationella miljöer är en stark merit. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av kommunikation och samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete att beaktas. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande och sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.
 

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %, med placering vid Institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin. Tillträde enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
• Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Sven Enerbäck, Professor, Prefekt, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.
E-mail: sven.enerback@medgen.gu.se
Telefon: 031-786 33 34


Lars Palmqvist, Professor, Avdelningschef, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.
E-mail: lars.palmqvist@gu.se
Telefon: 0700-82 36 12

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska
skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2021/825 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner