Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Vi söker nu en eller flera universitetslektorer med inriktning mot kvalitativ vetenskaplig metod inom ämnet psykologi

Ämne

Psykologi inriktning mot vetenskaplig metod

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på kurser i vetenskaplig metod kopplat till ämnet psykologi, primärt kvalitativ metod men även kvantitativ metod kan bli aktuellt. Undervisningen är främst förlagd till kurser på grundnivå, på såväl fristående kurs som kurser inom psykologprogrammet men det kan också ingå undervisning på avancerad nivå. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, handledning och examination. Undervisning och examination sker i normalfallet på campus men under vissa omständigheter har vi digital distansundervisning, t.ex. via Zoom. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig för anställning är den som avlagt doktorsexamen i psykologi. Sökanden ska ha kompetens att undervisa inom de kvalitativa vetenskapliga metoderna som används inom ämnet psykologi. Den sökande ska behärska svenska i så hög grad att hen kan undervisa på svenska.

Du som tänker söka bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats www.samfak.gu.se.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Framförallt lägger vi vikt vid relevanta metodkunskaper, ämneskunskaper samt pedagogisk erfarenhet. Särskild vikt läggs också vid skicklighet som har betydelse för undervisningens innehåll i det aktuella vikariatet, såsom demonstrerad och vitsordad erfarenhet att undervisa på kurser inom kvalitativ vetenskaplig metod inom ämnet psykologi på universitetsnivå.

Tidigare erfarenhet av kursansvar är meriterande samt erfarenhet av att bedriva undervisning på distans via digitala verktyg.

Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Övriga bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats www.samfak.gu.se.

Anställning

Tjänsten är en allmän visstidsanställning och sträcker sig som längst fram till 2022-06-30 och kan komma att omfatta 25-100% tjänstgöring. Fastställande av den exakta omfattningen och anställningstiden görs i samband med anställningen. Tillträde snarast möjligt.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning inom kvalitativ vetenskaplig metod samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av viceprefekt Mattias Gunnarsson, mattias.gunnarsson@psy.gu.se, 031-786 1000 eller prefekt Kerstin Falkman, kerstin.falkman@psy.gu.se, 031-786 1000

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se,            031-786 1000.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i ett exemplar till: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 500, 405 30 Göteborg, märk försändelsen med utlysningens diarienummer.

Den redogörelse för pedagogisk verksamhet som ska bifogas ansökan ska utgå ifrån universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Personligt brev som motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens.
  • Förteckning över eventuella vetenskapliga arbeten som åberopas ska bifogas ansökan. Sökande ska bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Dessa ska, numrerade enligt publikationslistan, laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet ska redovisas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-23

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner