Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Kostvetenskap är ett ämne med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet. Hem- och konsumentkunskap har framhållits som viktigt i det strategiska forskningsprogrammet som lanserades vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten under 2020 (https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap/om-oss/strategisk-satsning-pa-forskning-vid-iki)

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap

Ämne

Kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap

Ämnesbeskrivning

Kostvetenskap är ett ämne med fokus på människors möte med mat, vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där hälsoaspekter är centrala. Kostvetenskap innefattar bl a forskning och utbildning inriktat mot skolämnet hem- och konsumentkunskap. Skolämnet hem- och konsumentkunskap ska ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, samt värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning inom kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap främst med fokus på ämnesdidaktik, samt handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

I anställningen ingår kursledaransvar, kursplaneskrivande, utveckling av hem- och konsumentkunskapslärarutbildningen, verksamhetsförlagda (VFU-) besök samt didaktisk undervisning i kök. Kursadministration ingår i arbetsuppgifterna, exempelvis kommunikation med studenterna via universitetets lärplattform Canvas och betygsrapportering i Ladok. Du kommer att arbeta i lärarlag tillsammans med övriga undervisande lärare i de aktuella kurserna såväl på institution som fakultet. Undervisningen sker på svenska och engelska.

I anställningen ingår även att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen samt att söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i kostvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Lärarexamen i hem- och konsumentkunskap är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området, i första hand visad genom publikationer i relevanta vetenskapliga tidskrifter. Dokumenterad erfarenhet av forskningsverksamhet avseende skolämnet hem- och konsumentkunskap eller pedagogisk utveckling i skolan är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av forskning inom ämnesdidaktik i hem- och konsumentkunskap. Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av deltagande i/erhållande av externfinansierade forskningsprojekt tillmätas vikt. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra undervisning på universitet/högskola. Meriterande är också erfarenhet av undervisning, kursansvar och utveckling av kurser i hem- och konsumentkunskap både i grundskola eller gymnasieskola. Även skapande av undervisning- och bedömningsmaterial är meriterande. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande.

Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av att på olika sätt ha deltagit i universitetets tredje uppgift (samverkan med det omgivande samhället) tillmätas vikt. Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Vid anställning väljs den sökande, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Då en del kurser undervisas på svenska bör den som tillsätts behärska ett skandinaviskt språk.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på 100% vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Tillträde: 2022-01-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Frode Slinde, prefekt
031-7864220, frode.slinde@gu.se          

Annica Strandh Johansson, studierektor
031-7864227, annica.strandhjohansson@ped.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner