Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.

Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.

Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.

Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Den atmosfärsvetenskapliga gruppen är genom sitt fokus på molekylära kemiska studier av transport- och reaktions-processer i atmosfären unik i Sverige. Forskning kring aerosoler är centralt för gruppen, med allt från grundläggande studier av kemiska reaktioner på molekylär nivå till tillämpad forskning, inklusive fältstudier av atmosfäriska processer, deras betydelse för klimatet och för luftkvalitet. Forskningen bidrar till utvecklingen inom områdena kolloidkemi, nanoteknik, medicin samt utveckling av trafikrelaterad kemi och hållbar utveckling i utvecklingsländer. Den atmosfärsvetenskapliga gruppen är även verksam inom tvärvetenskaplig forskning. Mer om vår forskning finns på hemsidan. https://www.gu.se/en/chemistry-molecular-biology/our-research/atmospheric-science

Arbetsuppgifter

Forskning inom atmosfärskemi med användning av högupplöst masspektrometri med kemisk jonisation. Syftet med detta projekt är att kvantifiera, förstå och ge verktyg för att beskriva omvandling av organiska ämnen i luft. Denna omvandling är viktig för att förstå bildningen av sekundära organiska aerosoler (SOA) men även bildningen av gasformiga oxygenerade ämnen som kan påverka luftkvalité. Partiklar i luft är viktiga komponenter för att kunna beskriva effekter på luftkvalité och klimatförändringar. En signifikant del av den troposfäriska aerosolen utgörs av SOA. Trots detta är förståelse av SOA förvånansvärt liten i jämförelse med andra atmosfäriska processer. Det har föreslagits att biogen-SOA till stor del påverkas av antropogena föroreningar, NO2, SO2 eller organiska föreningar, t.ex. aromater och aldehyder. Denna inverkan kan eventuellt förklara delar av de skillnader som finns mellan modeller och observationer i fält.

Arbetet inom projektet innebär tillämpningar av högupplöst masspektrometri med kemisk jonisation för analys av både partikel och gas fas, mha av ett så kallat FIGAERO inlsäpp (http://www.atmos-meas-tech.net/7/983/2014/amt-7-983-2014.html).
Ett större mål är även att länka kunskap från experimentella aktiviteter till utveckling av kemiska mekanismer i luft och klimatmodeller. Förutom arbete i Sverige så förväntas man delta i internationella projekt med våra samarbetspartner och arbetet kan tidvis utföras i utlandet (veckor-någon månad)). Arbetet innebär en stor del analys och utvärdering av mätdata för förståelse och kvantifiering av atmosfärisk oxidation av organiska ämnen.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Dokumenterad erfarenhet av forskningsprojekt inom atmosfärkemiska tillämpningar av masspektrometri med kemisk jonisation både gällande vetenskapliga publikationer och laborativt arbete.

Meriterande är erfarenhet av att arbeta med högupplöst masspektrometer med kemisk jonisation.

Tidigare erfarenheter av att arbeta med FIGAERO-insläppet för karakterisering av ämnen i partikelfas och oxidationsflödesrör är till sökandes fördel, där även tidigare erfarenhet med utvärderingsverktyg för hantering och utvärdering av stora-data är meriterande.

Muntlig och skriftlig kompetens i engelska språket.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 2 år på heltid (100%) med placering tills vidare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Start jan - feb 2022.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
professor Mattias Hallquist
mattias.hallquist@gu.se
031-786 90 19

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta
personalhandläggare Clara Wilow Sundh
clara.wilow.sundh@cmb.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
- Kopia på examensbevis
- Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner