Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 doktorandplats vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Doktoranden blir en viktig del av det nya internationella centrum U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information se här

Doktorandprojektet fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet, inom specifika teknik och industri områden. Doktorandprojekten ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer doktorandprojekten vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Rådprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid.

 

Ämne

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ämnesbeskrivning

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser.

Arbetsuppgifter

Projektet analyserar Utbildningens påverkan på innovation and entreprenörskap. Syftet med detta projekt är att analysera effekterna av alumner från universitet inom innovation och entreprenörskap i samhället. Projektet inkluderar jämförelse av olika grupper av individer som har avslutat sin examen inom antingen teknik och naturvetenskap eller innovation och entreprenörskap. Projektet kommer att undersöka hur dessa olika grupper av alumner senare påverkar innovation i stora företag och entreprenörskap i mindre företag. Metoderna innefattar utveckling och analys av storskalig data, specifikt registerdata samt undersökningar av alumner.

Utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 90 högskolepoäng. Vidare kan det också innebära att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentlig sektor och deltaga i internationella forskningskonferenser. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande 150 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ekonomi och samhälle se här

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Dessutom, särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar, har den som: har minst 15 högskolepoäng kurser och 15 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom ämnet eller näraliggande ämnesområde.

För tjänsten krävs väldigt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. För tjänsten krävs kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se  och www.antagning.se    

Om sökande inte behärskar svenska, förväntas vederbörande att lära sig svenska.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: 
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden 
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder 
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du skall ha förmåga att lära dig, även genom att interagera med ledande forskare, i forskningsutbildningen och vid vetenskapliga konferenser, nationellt och internationellt.

Språkkunskaper i svenska är meriterande. Meriterande nivån är kunskaper i svenska som motsvarar gymnasiekurser Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3.

Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet från att hantera stora uppsättningar av data, samt erfarenhet från statistiska program, specifikt tex från R, Stata, SPSS, Pyton. Sökande bör ha bevisat intresse inom kvantitativa metoder. Detta kan demonstreras genom extrakurser eller utökad övning i kvantitativa metoder, utöver de fastställda kraven för examen eller genom att ha genomgått ett program med omfattande kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap.

Anställning

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle.

Tillträde till doktorandtjänsten är 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993.100

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

För information om hur det meriterande behörighetskravet i svenska kan uppfyllas, se  https://www.su.se/svefler/tisus

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: 

Maureen McKelvey, Professor, Avdelningschef, +46-76-618-1442, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis
  • Intyg
  • Avsiktsförklaring om max två sidor där den sökande beskriver sitt forskningsintresse kopplat till dessa projekt
  • Uppsats på avancerad nivå (specifikt: Masters uppsats eller examensarbete)
  • Gymnasiebetyg
  • Intyg i att svenska och engelska språkkravet/meriten uppfylles
  • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

 

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev.

Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 16 augusti 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner