Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en eller flera tidsbegränsade anställningar som adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Genom anställning som adjungerad universitetsadjunkt knyts viktig kompetens till Göteborgs universitet samtidigt som ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske mellan universitetet och det omgivande samhället. Den som innehar en anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. Anställning som adjungerad lärare ska alltid vara mindre än 50 % av en heltidsanställning. Beslut om anställning som adjungerad universitetsadjunkt sker med stöd av kollektivavtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare. Högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling under de två första åren är ett krav för fortsatt adjungering

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett praktiknära och tvärvetenskapligt ämne, som behandlar frågor kring utbildning och de människor som verkar inom den organiserade utbildningens ram. Verksamheten är orienterad mot pedagogiska praktiker och berör frågor som uppmärksammar olika aktörer, aktiviteter, innehåll, mål, och konsekvenser samt relationer mellan dessa. Särskilt uppmärksammas lärares professionella kunskap och undervisning i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på grundlärarprogrammet och/eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Arbetsuppgifterna innebär att handleda och bedöma lärarstudenter mot mål i VFU-kurser. Olika ämnesinriktningar kan vara aktuella. Dessa kurser går med viss oregelbundenhet varför arbetet tidsmässigt kan variera en hel del under året. Andra arbetsuppgifter och viss utbildningsadministration kan ingå. Den sökande ska kunna undervisa på svenska. Vilken avdelningsplacering (matematik-, svensk-, SO-, NaTe eller allmän didaktik), som blir aktuell avgörs av den anställdes kompetensprofil.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som dels visat pedagogisk skicklighet, har akademisk examen på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt har sin huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd till verksamhet utanför högskoleväsendet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och dokumenterat yrkeskunnande inom det utbildningsområde som ansökan avser. Den sökande behöver ha lärarexamen, gedigen erfarenhet av undervisning i grund- eller gymnasieskolan samt gärna handlett lärarstudenter på praktik. Erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande liksom magister- master- eller doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område. Den sökande ska kunna undervisa på svenska. Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet.

Institutionen kommer att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Anställning

Anställning:                  Tidsbegränsad, 12 mån
Antal:                           En eller flera
Omfattning:                  20 - 49 %
Placering:                     Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Tillträde:                      Snarast, eller enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se tel: 031- 786 2234 eller Susanne Frisk, susanne.frisk@ped.gu.se  tel: 076-618 2798.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • CV eller meritförteckning
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
  • Annan dokumentation av vikt för anställningen

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till Ewa Steen Stackelius, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Box 300, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen. Märk kuvertet med anställningens diarienummer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner