Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Den nya institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är en tvärvetenskaplig akademisk miljö som inkluderar biologi, kemi, oceanografi, geologi och kulturvård och kombinerar dessa områden för att förstå konsekvenserna av naturliga och antropogena förändringar i miljön.

Vår undervisning och forskning sträcker sig från vattencirkulationen under polarisen till biogeokemiska flöden i djuphavet, och från grunda sjögräsängar till djupa rev av kallvattenkorall. I dessa miljöer studerar vi olika nivåer av biologisk organisation från gener, individer och populationer, till samhällen och ekosystem; omsättning och cirkulation av kemiska substanser; vattenutbyte; och sedimenten som miljöarkiv. Institutionen ansvarar för kandidat- och master-programmen i marina vetenskaper men våra lärare undervisar också på andra program vid den naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen har sin hemvist på huvudcampus i Göteborg och vid de två marina forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg.

Ämne

Ekologi hos kallvattenkorall

Ämnesbeskrivning

Lophelia pertusa (ögonkorall) är en djuplevande revbildande korall med global utbredning. I svenska vatten är utbredningen begränsad till de djupa delarna av Kosterfjorden i norra Bohuslän där flertalet rev skadats svårt eller utplånats av tidigare antropogen påverkan. Ögonkorallen reproducerar sig genom lek i den fria vattenmassan och i Skagerrak sker reproduktionen huvudsakligen i februari. Våra forskargrupper har nyligen kunnat studera reproduktionen med efterföljande larvutveckling i laboratoriet. Tillsammans med Länsstyrelsen, förvaltningen för Kosterhavets nationalpark har vi ett EU-LIFE projekt där vi jobbar med att utveckla en metod för restaurering av ögonkorall med implementering i nationalparken.

Arbetsuppgifter

Arbetet sker på universitetets forskningsstation på Tjärnö utanför Strömstad. Projektassistenten kommer arbeta i den första delen av projektet med metodutveckling och med mätningar av miljöfaktorer på revplatser tillsammans med en forskningsingenjör som leder arbetet. Metodutvecklingen innebär att designa artificiella revstrukturer som maximerar rekrytering av korall vilket bl.a. innefattar studier av korall-larvens beteende på labb. Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för korallernas uppehälle i laboratoriet och att arbeta med uppfödning av embryo och larver. Vidare vara med och genomföra och analysera experiment som besvarar frågeställningar om hur sedimentexponering, vattenflöde samt bottensubstratets sammansättning och struktur påverkar larvernas fastsättning. I arbetsuppgifterna ingår även att genomföra mätningar och analys av strömförhållanden, sedimentation och andra miljöfaktorer i fält liksom att identifiera fauna som satt sig på settlingspaneler i revmiljöer.

 

Kvalifikationer och bedömningsgrund

Sökande ska ha masterexamen inom marin biologi, marina vetenskaper eller motsvarande. Körkort för bil är också ett krav.

Erfarenhet av arbete med levande marina evertebrater och larvuppfödning är meriterande liksom erfarenhet av experimentellt arbete och handhavande av oceanografiska mätinstrument. Betydelsefullt är även ett tekniskt handlag, god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete, liksom kunskap inom datahantering och dataanalys. För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

 

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med beskrivning av dina för anställningen relevanta erfarenheter och förmågor
  • Meritförteckning (CV)
  • Examensbevis på masterexamen

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 20 mån 
Omfattning: 100 % 
Placering: Institutionen för Marina vetenskaper, Tjärnö marina laboratorium
Tillträde: 2021-09-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Dr. Ann Larsson på tfn 031- 786 96 13 eller e-mail ann.larsson@marine.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-07

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner