Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Tietze´s lab är en del av Wallenbergs center för molekylär och translationell medicin och tillhör institutionen för Kemi och Molekylärbiologi vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Vårt peptidkemiteam tillhör organkemi och läkemedelskemi-divisionen, vi fokuserar på bioinspirerad kemisk framtagande av peptid-baserade molekyler/material för läkemedelsframtagning och diagnostik. Målet med min forskning är att studera hydrofoba peptider/efterhärmade peptider i.e. transmembranpeptider/proteiner och venom-utvunna cysteinrika peptider. Vi utvecklar nya konjugeringsmetoder, utforskar SAR egenskaper av nya bioaktiva peptider och utvecklr peptid-baserade nanosensorer.

Arbetsuppgifter

Huvudsyftet med detta projekt är att belysa verkningsmekanismen för nya naturligt härledda bioaktiva cykliska peptider. Detta projekt är mycket tvärvetenskapligt och kombinerar peptidsyntes (manuell och automatiserad), peptidcyklisering, bioaktivitetsanalys samt peptiddesign.

Metoder:

  • Fastfas och manuell peptidsyntes
  • Peptidcykliseringstekniker
  • Analytisk och preparativ HPLC, masspektrometri (ESI), NMR, LC-MS-analys
  • Bioaktivitetsanalys
  • Aminosyraanalys

Ämnesområde: peptidkemi / karakterisering / bioaktivitet / interaktionsstudier / strukturbestämning

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Den sökande måste ha en bakgrund inom organisk eller medicinsk kemi. Erfarenhet av peptidkemi, cykliseringsteknik, peptidanalys (RP-HPLC, LC-MS) och bioaktivitetsanalyser är fördelaktig. Den framgångsrika sökanden förväntas planera, genomföra och analysera experiment på ett självständigt sätt och aktivt bidra vetenskapligt till gruppen. Kandidater måste ha utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga på engelska.

De specifika behörighetskraven inkluderar också ett godtagbart kommando för talad och skriftlig engelska. Riktlinjer för bedömning av kunskaper i engelska kan innehålla minst 550 på TOEFL-testet (eller 213 på TOEFL-CBT eller 79 på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Detta projekt kräver av kandidaten att arbeta effektivt med andra i grupp, visa utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation, starka organisatoriska och interpersonella färdigheter. Den sökande ska ha en examen eller magisterexamen i kemi, biomolekylär teknik, biokemi, bioteknik eller farmaci. Vi söker högt motiverade studenter som vill fortsätta sin karriär inom naturvetenskap med ett konkurrenskraftigt CV (Examensarbete: "sehr gut" i det tyska poängsystemet, "utmärkt"), regelbunden studieperiod och förmåga att utföra självständigt arbete. Den sökande ska ha en integrerande och samarbetsvillig personlighet med entusiasm för att aktivt delta i tvärvetenskapliga nätverk med mycket god kommunikations- och skrivförmåga (engelska). Anställningen är tidsbegränsad,  heltid och placerad vid Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Alesia A. Tietze, Associate Professor, email: alesia.a.tietze@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan skall innehålla:
-Coverbrev med en förklaring till varför du ansöker om tjänsten

-CV inklusive vetenskapliga publikationer

-Kopiering av examensbevis

-Två referenser (namn, telefonnummer, relation)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.