Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorand i Marina vetenskaper inrikting evolutionär biologi

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning, och är en av få sådana organisationer i Europa. Göteborgs universitet har enastående marin infrastruktur inklusive modern instrumentering, två stora forskningsstationer och ett nytt 49 m forskningsfartyg som kommer tas i bruk under 2021. Institutionen för marina vetenskaper, som bildades 2015, sammanför expertis inom fysisk oceanografi, marin kemi, marin biologi, marin geologi och marin kulturvård. Institution har därmed utomordentliga villkor för att bemöta framtida utmaningar inom marin forskning och utbildning. Institutionen för marina vetenskaper har fast personal på tre platser: i Göteborg och vid Kristinebergs marina forskningsstation och vid Tjärnö marina laboratorium. Denna anställning är placerad vid Tjärnö marina laboratorium, 170 km från Göteborg (https://www.gu.se/tjarno).

Mer information om Institutionen för Marina Vetenskaper finns på www.marine.gu.se.

Projektbeskrivning

Spermier är en av de mest varierade celltyperna inom djurriket, vilket är förvånande med tanke på deras universella funktion, nämligen befruktning av ett ägg. Många organismer, särskilt kräftdjur, har väldigt annorlunda spermiemorfologi än de grodyngelliknande däggdjursspermier som vi vanligtvis tänker på som en spermiecell. Dessutom, i den marina miljön, har många organismer yttre befruktning, vilket betyder att könscellerna påverkas av den yttre miljön (salthalt, pH, föroreningar). Spermier produceras i testiklarna genom spermatogenes, och könsceller går igenom flera sekventiella steg innan de blir en funktionell spermiecell. På grund av komplexiteten hos olika celltyper som finns i testikelvävnad är mycket lite känt om cellbiologin och genetiken i denna process, förutom hos någramodellorganismer.

Det finns många intressanta frågor att besvara om spermatogenes och spermieutveckling hos fisk och marina ryggradslösa djur. Doktorsavhandlingsprojektet kan utvecklas utifrån kandidatens intressen. Till exempel kan forskning inom detta område fokusera på spermiernas morfologiska variation mellan olika taxa, histologi och molekylär karakterisering av celltyper under spermatogenes och de molekylära baserna för spermiemorfologi, spermieprestanda eller testikelutveckling som svar på miljöförändringar, spermie-ägg interaktioner, reproduktiv isolering relaterad till könsceller, eller andra relevanta ämnen.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra ett avhandlingsarbete under handledning, enligt den grundläggande projektplanen som beskrivs ovan. Detta inkluderar utveckling av doktorandens praktiska erfarenhet, analytiska färdigheter och teoretiska kunskaper.

Doktoranden kommer också presentera resultat vid konferenser, seminarier och på projektmöten. Som medlem i projektgruppen förväntas att doktoranden kommunicera och aktivt samarbetar inom gruppen.Doktoranden förväntas publicera sina resultat i internationella peer-reviewed tidskrifter och skriva en slutlig sammanfattande avhandling på engelska, som försvaras under en offentlig avhandling. En svensk Ph. D grad inkluderar kurser i pedagogik förutom kurser i metoder och kunskap inom ämnet svarande till ett års studier (60 HP).

Önskvärt/meriterande

Vi söker en högt motiverad doktorand för doktorandstudier i marinbiologi, med fokus på ekologisk och evolutionär biologi.

Den sökande måste ha en magisterexamen eller motsvarande inom evolutionär biologi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi eller relaterat område. Kandidaten ska ha goda kunskaper och praktisk erfarenhet av fältarbete, laboratoriearbete och goda beräknings- / statistiska färdigheter. Andra färdigheter som är relevanta för projektet (beroende på projektets inriktning) kan vara meriterande, såsom erfarenhet av histologi, mikroskopi, DNA / RNA / proteinlaboratoriemetoder och bioinformatik.

Tidigare forskningserfarenhet är en merit, inklusive konferensdeltagande, bidrag och vetenskapliga publikationer. Dessa ska dokumenteras i CV med en kort beskrivning av den sökandes roll i arbetet.

Den sökande måste ha förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande och forskning och också att samarbeta som en del av forskargruppen. Utmärkta kommunikationsförmåga på engelska, både skriftliga och muntliga, är nödvändiga eftersom vi arbetar i en internationell miljö.

Utöver de formella behörighetskraven läggs stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Ett krav för anställningen är att sökande antas till forskarutbildningen vid Marina Vetenskaper.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet Marina vetenskaper med inriktning evolutionär genomik. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning. Du kommer att vara anställd vid Institutionen för Marina Vetenskaper vid Göteborgs Universitet och lönen bestäms enligt gällande löneavtal.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100 %

Placering: Tjärnö marina laboratorium, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborg Universitet

Tillträde: efter överenskommelse

 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".

Ansökan ska innehålla:

  • Ett kort personligt brev på engelska med beskrivning av dina erfarenheter och vad som gör dig lämpad för just denna forskarutbildning/anställning (max två A4-sida)
  • En styrkt meritförteckning (CV) som inkluderar eventuella publikationer
  • Kopia på betyg och examensbevis
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, telefonnummer och relation).

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut

Kontaktuppgifter för anställningen:

Universitetslektor Erica Leder (erica.leder@gu.se).

Vi uppmuntrar personer som är intresserade av tjänsten att kontakta Erica Leder för att diskutera tjänsten och deras intressen innan de ansöker.

 

Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Sista ansökningsdag: 28 maj 2021

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner