Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Doktorand i Marina vetenskaper inrikting evolutionär genomik

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning, och är en av få sådana organisationer i Europa. Göteborgs universitet har enastående marin infrastruktur inklusive modern instrumentering, två stora forskningsstationer och ett nytt 49 m forskningsfartyg som kommer tas i bruk under 2021. Institutionen för marina vetenskaper, som bildades 2015, sammanför expertis inom fysisk oceanografi, marin kemi, marin biologi, marin geologi och marin kulturvård. Institution har därmed utomordentliga villkor för att bemöta framtida utmaningar inom marin forskning och utbildning. Institutionen för marina vetenskaper har fast personal på tre platser: i Göteborg och vid Kristinebergs marina forskningsstation och vid Tjärnö marina laboratorium. Denna anställning är placerad vid Tjärnö marina laboratorium, 170 km från Göteborg (https://www.gu.se/tjarno).

Mer information om Institutionen för Marina Vetenskaper finns på www.marine.gu.se.

Projektbeskrivning

Strandsnäckan, Littorina saxatilis, har ekotyper som har utvecklats upprepade gånger i Sverige, Storbritannien och Spanien, stark predation från krabbor leder till ett tjockt skal medan i en vågpåverkad miljö gynnas tunnskaliga individer. Denna PhD kommer att ingå i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet : Ekologisk systembiologi: identifiering av molekylära mekanismer för ekologisk artbildning. Målet med detta projekt är att identifiera de genetiska mekanismer som är ansvariga för dessa parallella fenotyper, särskilt skalfenotyperna. Vi kommer att undersöka genetiken för skalbildning mellan ekotyper och bedöma det relativa bidraget mellan genetiska och plastiska effekter på genuttryck i mantelvävnaden. Vi kommer att undersöka den regulatoriska arkitekturen med hjälp av genuttryck, eQTL och öppen kromatinsekvensering (ATACseq). Vi kommer att syntetisera dessa resultat tillsammans med annan tillgänglig data från medlemmar i Littorina Research Group https://littorina.group.shef.ac.uk, inklusive storskalig fenotypning, undersökning av hybrider och helgenomsekvensering av L saxatilis och besläktade arter.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra ett avhandlingsarbete under handledning, enligt den grundläggande projektplanen som beskrivs ovan. Detta inkluderar utveckling av doktorandens praktiska erfarenhet, analytiska färdigheter och teoretiska kunskaper, särskilt inom molekylär teknik och bioinformatik.

Doktoranden kommer också presentera resultat vid konferenser, seminarier och på projektmöten. Som medlem i projektgruppen förväntas att doktoranden kommunicera och aktivt samarbetar inom gruppen.Doktoranden förväntas publicera sina resultat i internationella peer-reviewed tidskrifter och skriva en slutlig sammanfattande avhandling på engelska, som försvaras under en offentlig avhandling. En svensk Ph. D grad inkluderar kurser i pedagogik förutom kurser i metoder och kunskap inom ämnet svarande till ett års studier (60 HP).

Önskvärt/meriterande

Vi söker en högt motiverad doktorand för doktorandstudier i marinbiologi, med fokus på ekologisk och evolutionär genetik.

Den sökande måste ha en magisterexamen eller motsvarande inom evolutionär biologi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi eller relaterat område. Kandidaten ska ha god kunskap och praktisk erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete (dvs DNA- och RNA-extraktion och sekvensbestämning av biblioteksförberedelser) och bioinformatisk / beräkningsförmåga för analys av RNA och DNA (bekant med kommandoradsprogramvaran R och unix). Tidigare forskningserfarenhet är en merit, inklusive konferensdeltagande, bidrag och vetenskapliga publikationer. Dessa ska dokumenteras i CV med en kort beskrivning av den sökandes roll i arbetet.

Den sökande måste ha förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande och forskning och också att samarbeta som en del av forskargruppen. Utmärkta kommunikationsförmåga på engelska, både skriftliga och muntliga, är nödvändiga eftersom vi arbetar i en internationell miljö.

Utöver de formella behörighetskraven läggs stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Ett krav för anställningen är att sökande antas till forskarutbildningen vid Marina Vetenskaper.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet Marina vetenskaper med inriktning evolutionär genomik. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning. Du kommer att vara anställd vid Institutionen för Marina Vetenskaper vid Göteborgs Universitet och lönen bestäms enligt gällande löneavtal.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100 %

Placering: Tjärnö marina laboratorium, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborg Universitet

Tillträde: efter överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".

Ansökan ska innehålla:

  • Ett kort personligt brev på engelska med beskrivning av dina erfarenheter och vad som gör dig lämpad för just denna forskarutbildning/anställning (max två A4-sida)
  • En styrkt meritförteckning (CV) som inkluderar eventuella publikationer
  • Kopia på betyg och examensbevis
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, telefonnummer och relation).

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut

Kontaktuppgifter för anställningen:

Universitetslektor Erica Leder (erica.leder@gu.se).

Vi uppmuntrar personer som är intresserade av tjänsten att kontakta Erica Leder för att diskutera tjänsten och deras intressen innan de ansöker.

 

Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Sista ansökningsdag: 28 maj 2021

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner