Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu ett vikariat som universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska (max 12 mån). Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot svenska

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne, där undervisningens, lärandets och utbildningens villkor, processer och resultat studeras med utgångspunkt i ett innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, till exempel ett skolämne eller ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot svenska.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i huvudsak inriktad mot undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska inom ramen för Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 med ett specifikt fokus på grundläggande läs- och skrivutveckling. Här uppmärksammas bland annat språkliga och kulturella förutsättningar att bli delaktig i skola och samhälle liksom frågor om meningsskapande genom olika uttrycksformer Anställningen kan även inkludera medverkan i verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna. I arbetsuppgifterna ingår också för-och efterarbete av kurser. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För den aktuella anställningen krävs lärarexamen samt förtrogenhet med och erfarenhet av undervisning i grundskola.

Vid tillsättningen av anställningen kommer särskild vikt fästas vid ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska, pedagogisk skicklighet samt tidigare erfarenheter av undervisning och handledning från universitet och högskola. Arbete som förstelärare och erfarenhet av att leda och administrera verksamhet är meriterande liksom högskolepedagogisk utbildning.
 
Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställning

Anställningsform:             Vikariat, max 12 månader
Omfattning:                     100 %
Placering:                        Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Tillträde:                          Enligt överenskommelse, dock senast 2021-08-15

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se , tel 031-786 2273 samt avdelningschef Djamila Fatheddine, djamila.fatheddine@gu.se, tel: 031-786 4886. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se, 031-786 2202.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att trycka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev
  • Meritförteckning (CV)
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
  • Annan dokumentation av vikt för anställningen

Observera att dokument rörande de pedagogiska meriterna bl.a. ska innehålla information om undervisningens omfattning och slag liksom kvalitet. God samarbetsförmåga ska också vara dokumenterad eller styrkt genom referenser.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-20 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner