Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Design

Ämnesbeskrivning

På HDK-Valand innefattar ämnet design en dialog mellan praktikbaserade, teoretiska och samhälleliga frågor rörande design och designpraktik. Vi fokuserar på design som konstnärlig gestaltande praktik - från den reflekterande praktikerns kunskapsbildning kring designaktiviteten ur ett inifrånperspektiv till diskussionen och teoribildning kring designverksamhet – som inskriven i olika sociala, kulturella, ekonomiska och teknologiska sammanhang i samtiden såväl som historiskt.

Vår utgångspunkt är den helhetssyn på designaktivitet och konstnärlig kompetens som präglar våra utbildningar och vår forskning. Det är en utgångspunkt som är oberoende av designinriktning och gestaltningsområden, men med en tydlig samhällsinriktad och humanistisk profil där ansvar och etiska ställningstaganden, som globala och intersektionella perspektiv spelar stor roll.

Vi ser att det i ett allt mer mångskiftande och mångkulturellt samhälle ställs högre krav på design och designprocesser och vad de syftar till, hur de går till, vem de är till för och framförallt vad de lämnar för avtryck. Därigenom uppstår bland annat frågor om deltagande, medskapande och transdisciplinaritet som utmanar design och dess metoder, processer, roller och verktyg som etisk/estetisk praktik. Vi ser ämnet design som något som utvecklas i en dialog mellan utbildning, forskning och samhället i stort.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning främst inom de två fristående kurserna, Att bilderboksberätta och Bild och berättande. Det förväntas av dig att du håller i föreläsningar och förbereder/genomför workshops.

Arbetet innefattar fokus på gestaltning av bilderboksberättelser, samt metoder för att sätta igång skapandeprocesser kring bilderboksberättande. Ett speciellt fokus i kurserna är att skapa berättelser som kan läsas av olika åldrar och målgrupper.

Behörighet och bedömningsgrund

För anställning krävs en högskoleutbildning inom litteratur eller design alternativt uppvisad motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi kräver även erfarenhet av undervisning på högskolenivå, erfarenhet av att hålla i seminarier och genomföra handledning samt kvalificerad yrkeserfarenhet inom litteratur, design eller annat för utbildningen relevant ämnesområde. Du skall ha erfarenheter av utgivning av egen bilderboksproduktion samt förlagserfarenhet som lektör eller redaktör. 

Vi jobbar utifrån att bilderboken är ett eget medium och inte en genre inom litteratur specifikt för barn, varför vi önskar att du har erfarenhet kring samverkan eller forskning om och genom bilderboken som självständigt medium och konstform samt att du har ett formulerat ställningstagande kring egen verksamhet i form av uttalad bilderbokspoetik. Vi önskar även att du både genom egen praktik och genom pedagogiska metoder kan exemplifiera hur du jobbar med att öppna bilderboken för läsning av flera åldrar och målgrupper.

Utöver detta läggs stor vikt vid administrativ skicklighet och förmåga att strukturera undervisning och handledning. Du förväntas ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska. Utöver skicklighetsbedömningen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Vi kommer främst att beakta de sökande som efter helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Vi söker en person som är trygg, stabil, har stor nyfikenhet och lätt för att se möjligheter.

Anställning

Anställningen avser en intermittent anställning enligt överenskommelse under en period som är öppen mellan 1 september 2021 och 6 juni 2022. Undervisning i kurserna, på plats på HDK-Valand i Göteborg. Det tillkommer timmar för planering och handledning av studenter på distans, och tidpunkt för detta görs enligt överenskommelse. Arbetet innebär c:a 140 timmar för höstterminen (kurs FKGAB1) och c:a 140 timmar för vårterminen (kurs FKGBBB).

Du har en intermittent anställning vid de arbetstillfällen som äger rum under denna period. Vid intermittent anställning kallas du in och väljer att acceptera erbjudet arbete, som då utgör ett nytt anställningsförhållande vid varje enskilt tillfälle. Du har också rätt att tacka nej till sådant erbjudande. Arbetade timmar redovisas per kalendermånad till arbetsgivaren genom formulär GU/Timarvode.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas:
Jan Eckert, enhetschef, jan.eckert@gu.se

 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Maria Krång, personaladministratör, maria.kranggu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-20

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Överklagande:

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. I skrivelsen ska också anges det diarienummer som finns på beslutet. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Skrivelsen ska vara inkommen inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas.

Kontaktpersoner