Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet öppnar för ansökningar för en 10-månaders forskningsposition, fulltid inom ämnet Freds- och utvecklingsforskning. Anställningen utgör en integrerad del av ett tre-årigt forskningsprojekt “Utmaningar för långsiktigt fredsbyggande i Kambodja och Mozambique” (2021–2023) och kan spridas ut över tid. Det geografiska fokuset för denna del av forskningsprojektet är Kambodja (Mozambique ingår i en annan tjänst inom projektet). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Beskrivning av projektet

Syftet med detta projekt är att bedriva djuplodande forskning av två väldokumenterade och “framgångsrika” fall av fredsbyggande, och däri adressera långsiktiga utmaningar för fredsbyggande. Därmed söker vi att identifiera svagheter och sårbarheter i genomförandet av den liberala formen av peacebuilding som varit aktuell i dessa fall. Det kommer att bidra till tidigare och pågående forskning genom att fokusera på det pågående skiftet inom policy för fredsbyggande. Detta skifte innehåller en mer kontextuell, human, och inkluderande ansats, vilka bygger på insikter från både tidigare forskning och praktiska erfarenheter. För att uppnå detta så antar projektet en historisk ansats med en nutida analys. Vårt centrala forskningsproblem är: Vad, givet den långa perioden av fredsbyggande och dess användande av externa insatser, fungerar och vad fungerar inte? Det är en hög grad av parallellitet mellan de två fallen, och båda har upplevt allvarliga störningar vad gäller fred och demokrati de senaste åren. Specifika forskningsfrågor är teoretiskt och konceptuellt genererade. De fokuserar på utmaningarna av långsiktigt fredsbyggande, dynamiken av in/exkluderande, betydelsen av att grunda freden lokalt och med befolkningen, och möjligheterna till ett adaptivt fredsbyggande. Denna utlysning gäller det kambodjanska fallet.

Arbetsuppgifter

I tätt samarbete med andra forskare inom projektet kommer den som erhåller tjänsten förväntas:

(a) Bidra till ett teoretiskt och konceptuellt ramverk för att analysera långsiktigt fredsbyggande;
(b) Samla och gå igenom relevant litteratur från forskningsvärlden, liksom från policyvärlden för det kambodjanska fallet;
(c) Designa och genomföra kvalitativ forskning för det kambodjanska fallet;
(d) Skriva papper självständigt och tillsammans med andra forskare för sedermera publicering;
(e) Delta i lämpliga seminarier, workshops och konferenser.

Projektet innehåller medel för fältarbete samt deltagande i ett begränsat antal workshops och konferenser.

Kvalifikationer

Sökande skall vara Fil Dr i Statsvetenskap, Internationella relationer eller Utvecklingsstudier (eller motsvarande). Det är en junior forskningsposition, men sökande skall vara kapabel att genomföra självständig forskning av sofistikerad natur. Försteg ges till sökande med 3–7 års erfarenhet av forskning efter disputation. Dessutom, projektet kräver sökande med djup erfarenhet av forskning kring fredsbyggande i Kambodja. I tillägg till engelska, så behöver den framgångsrika sökande tala flytande khmer (Kambodjas huvudspråk), ha etablerade kontakter med nyckelaktörer, erfarenhet av att bedriva fältforskning inom freds- och/eller “governance-” studier, och utmärkt insikt i Kambodjas politiska- och säkerhetssituation.

Bedömningsgrunder

Sökande kommer bli bedömd enligt följande kriterier:

(a) Dokumenterad teoretisk kunskap i fälten fredsbyggande och ”governance” i post-konfliktländer;
(b) Dokumenterad, avancerad och djup kunskap av kambodjansk politisk ekonomi i allmänhet och dess fredsbyggnadskontext i synnerhet;
(c) Bevisade förmågor att genomföra kvalitativ forskning likväl som erfarenhet att kombinera teoretisk och empirisk forskning;
(d) Intresse för, erfarenhet från, och kapacitet att genomföra forskning i en multidisciplinär kontext och i olika former av samarbete;
(e) Intresse och förmåga att kommunicera forskningsresultat även utanför den akademiska sfären;
(f) Tala engelska och khmer flytande.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 10 månader heltid med placering tills vidare vid institutionen för globala studier. Intervjuer kommer att hållas i augusti/september 2021. Startdatum är 1/1 2022 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Joakim Öjendal, joakim.ojendal@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater görs på grundval av kvalifikationerna angivna i ansökan. Inga övriga dokument får åberopas efter ansökningstidens slut. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Andrea Iriarte, Institutionen för globala studier, Box 700, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet med referensnummer PAR PAR 2021/611.

Ansökningar ska lämnas in på engelska.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan skall innehålla följande:

(a) Din kontaktinformation och personliga data;
(b) Information om din högsta examen;
(c) Information om dina språkkunskaper.

I tillägg, vänligen bifoga följande dokument:

(a) Introduktionsbrev som beskriver ditt intresse och lämplighet för positionen;
(b) CV, inklusive examina och fullgjorda universitetskurser, arbetserfarenhet och en komplett lista av publikationer;
(c) Kopia på ditt Fil Dr diplom;
(d) Två rekommendationsbrev;
(e) Publikationer i fullängd (Max 3).

Ansökan ska vara inkommen senast: 31 maj 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner