Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49.000 studenter och 6.400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till denna anställning söker vi en person med omfattande kompetens och goda meriter inom prokaryot mikrobiologi med inriktning mot genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi till anställning som universitetslektor. Anställningsinnehavaren kommer att förses med ett startpaket innefattande finansiering av lönemedel för medarbetare på postdoktors- och/eller doktorandnivå samt medel för driftskostnader. Anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i en framgångsrik akademiska miljö med rika nätverk både lokalt och internationellt.

Anställningen är placerad på Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB; https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi) vid Naturvetenskapliga fakulteten. KMB bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, grundläggande kemiska vetenskaper och miljövetenskaper. Forskningen omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Många av de fenomen som studeras illustrerar det kemiska och biologiska samspelet mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 40 forskare/lärare och cirka 85 doktorander som är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning. KMB ansvarar för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen.

Anställningen innebär en långsiktig förstärkning av pågående forskning och utbildning på divisionen för cell- och molekylärbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/cell-och-molekylarbiologi). Forskargrupperna inom cell- och molekylärbiologi studerar livets molekyler och celler för att på sikt förbättra människans hälsa och miljön. Med många ämnesöverskridande samarbeten med kemister, kliniker, bioinformatiker, läkemedels- och biotekniska företag är våra forskargrupper i hjärtat av Göteborgs universitets forskning inom livsvetenskaperna. Våra forskare kombinerar avancerade molekylära metoder såsom genetisk ingenjörskonst med datorbaserad analys för att förstå jäst, bakterie, mask, mus och människoceller.

 Göteborgs universitet kraftsamlar inom Life Science-området och ett modernt forsknings- och undervisningshus planeras stå färdigt till år 2023. Huset som samlar stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten, byggs i direkt anslutning till den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I direkt närhet finns Core facilities som samlar viktig infrastruktur (https://www.gu.se/core-facilities) samt Svenskt NMR centrum (https://www.gu.se/nmr). KMB har omfattande samarbeten med AstraZencea R&D i Mölndal. Många av institutionens forskare är också aktiva i det tvärvetenskapliga centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe; https://www.gu.se/care).

Ämne

Prokaryot mikrobiologi

Ämnesbeskrivning

Forskningen och undervisning inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. forskningsaktiviteterna i prokaryot mikrobiologi ska inriktas mot genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi. Vi välkomnar även sökande med en tvärvetenskaplig profil som kombinerar experimentell och datorbaserad mikrobiologi.

Arbetsuppgifter

Anställningsinnehavaren förväntas skapa ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och etablera eller vidareutveckla en självständig forskargrupp som studerar genetik, cellulära eller molekylära processer i prokaryota mikrober. För detta förväntas att du aktivt söker forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer. I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom prokaryot mikrobiologi på alla utbildningsnivåer. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer inom flera kurser. Handledning av doktorander samt kandidat- och mastersarbeten ingår också. Även viss undervisning inom genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi i ett bredare perspektiv kan komma att ingå. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen. Samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är också ett krav.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan inom två år från tillträde till anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Myndighetsspråket på Göteborgs universitet är svenska och undervisning sker normalt på svenska på kandidatnivå och på engelska på de högre nivåerna, därför krävs det goda språkkunskaper och förmåga att undervisa på engelska. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas också att lära sig detta inom två år. Universitetet tillhandahåller undervisning för dig som inte har svenska som modersmål.

Bedömningsgrund

I första hand bedöms ansökningarna utifrån vetenskapliga och pedagogiska meriter. Vetenskapliga och pedagogiska meriter ska granskas med samma noggrannhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer forskningsmeriter inom prokaryot mikrobiologi att vägas in, med särskild betoning på genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet. Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter. Kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens är meriterande. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter den vetenskapliga kvaliteten i inskickat forskningsprogram samt dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsaktiviteter med relevans för anställningens inriktning. I bedömningen ingår även hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utanför institutionen för kemi och molekylärbiologi. Vidare kommer vid intervjutillfället sökandes personliga lämplighet samt planen för att starta/vidareutveckla en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi, att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmågan att planera, genomföra och leda undervisning och handleda studenter, särskilt inom ämnet prokaryot mikrobiologi med inriktning mot genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi. Stor vikt kommer att läggas vid förmåga till pedagogiskt nytänkande och utveckling av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Meriterande för anställningen är också dokumenterade administrativa kunskaper, ledarskap, inklusive förmåga att leda och utveckla personal, samt förmåga att interagera och samarbeta med det omgivande samhället.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Markus Tamas, prefekt vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi

+46 31 786 2548

markus.tamas@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning framgår och kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap, Att: Lärarförslagsnämnden, Göteborgs universitet, Box 460, 405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-06 

Ytterligare information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career. Ett exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

 • Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
 • Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
 • Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som
 • sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 • Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.