Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Vi söker nu en legitimerad psykolog som kan leda arbetet med PDT-inriktningen vid vår utbildningsklinik samt undervisa och handleda inom framför allt våra kliniska kurser och moment med inriktning PDT.

Ämne

Psykologi

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i klinisk psykologi inom framför allt psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Utöver undervisningen omfattar arbetsuppgifterna även tidsbegränsat uppdrag som klinikansvarig psykolog för den psykodynamiska inriktningen vid institutionens utbildningsklinik. Ett uppdrag om ca 25 % som omprövas var tredje år. Uppdraget innebär bland annat ansvar för det systematiska kvalitetssäkringsarbetet samt ansvar för skattningsskalor och manualer, rekrytering av patienter/klienter, samordning av våra kliniska handledare samt genomförande av bedömningssamtal. Uppdraget innebär ett nära samarbete med klinikansvarig psykolog för KBT-inriktningen samt med kursledare, studierektor och proprefekt med ledningsansvar för kliniken. I arbetet kan även ingå kursansvar och handledningsuppdrag. Vidare ingår att aktivt delta i utvecklingen av institutionens verksamhet och vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig för anställning är den som har svensk legitimation som psykolog samt svensk legitimation som psykoterapeut med aktuell klinisk erfarenhet av psykodynamiskt terapiarbete samt erfarenhet av att handleda psykologiskt behandlingsarbete. Du har förmågan att omvandla mål till handling och bidrar också med nya idéer och perspektiv vid behov. Du är trygg med att fatta beslut och agera utifrån dessa och förstår vikten av ett verksamhetsnära ledarskap. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, gärna inom hälso- och sjukvård.
Du som tänker söka bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Handledarutbildning är meriterande. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning ska vara väl dokumenterad och vitsordad. Utveckling av kurser eller utbildningsmoment samt författande av läromedel av hög kvalitet är meriterande. Doktorsexamen är också meriterande. Vidare beaktas i hög grad administrativ skicklighet, förmåga att utveckla och leda verksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga att självständigt prioritera bland arbetsuppgifter samt till såväl eget ansvarstagande som till samarbete.

Övriga bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt och kan komma att omfatta 75-100 % tjänstgöring. Fastställande av den exakta omfattningen görs i samband med anställningen. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar, arbetsprover och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och handledning inom klinisk psykologi med inriktning mot PDT samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av proprefekt Sandra Buratti, sandra.buratti@psy.gu.se, 031-786 1641.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se, 031-786 1632.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i ett exemplar till: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 500, 405 30 Göteborg, märk försändelsen med utlysningens diarienummer.

Ansökan ska skrivas på svenska. En redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet kan bifogas ansökan och ska då utgå ifrån universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). I ansökan kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

• Ett personligt brev som motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens.
• En förteckning över eventuella vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas ska bifogas ansökan. Sökande ska bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Dessa ska, numrerade enligt publikationslistan, laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format.
• En kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet ska redovisas. Dokumentation av de vetenskapliga meriterna kan innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format.
• Utgångspunkt för redogörelse av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet skall vara universitetets anställningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-19

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner