Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorand i marin biogeokemi och kvävecykel

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. Här möts 49 000 studenter och 6 500 medarbetare, vilket gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för marina vetenskaper vid naturvetenskapliga fakulteten (https://www.gu.se/marina-vetenskaper), Göteborgs universitet är den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige och endast få liknande organisationer finns i Europa. Institutionen samlar viktiga kompetenser från flera marina discipliner inom marinbiologi, oceanografi, marinkemi, maringeologi, och marin kulturvård. Forskning och utbildning bedrivs i våra lokaler i Botanhuset i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö, och med forskningsfartyget Skagerak.

Ämnesområde

Marin biogeokemi

 

Projektbeskrivning

Kvävecykeln spelar en viktig roll för övergödning och växthusgasutbyte i kustnära områden. Kustvatten är mycket viktiga för kvävecykelprocesser och mikrober i kust områden spelar en viktig roll inom förlust, återvinning och gasflöden av kväve.

Just nu erbjuder vi en doktorandtjänst inom ett forskningsprojekt finansierat av Institutionen för marina vetenskaper samt Sveriges forskningsråden VR och Formas. Projektet kommer att fokusera på kvävecykel i fjordar, estuarier och eventuellt andra kustekosystem i Sverige och utomlands. Vi söker en självständig och samarbetsvillig person med bakgrund inom biogeokemi, mikrobiell ekologi, kemisk oceanografi eller miljökemi för att genomgå forskningsutbildning inom marinvetenskap.

Doktoranden förväntas att genomföra fält- och laboratorieundersökningar av N-cykelprocesser som inkluderar provtagning av sediment, spårämnesexperiment, in situ-flödesmätningar och eventuellt genetiska analyser. Forskningsprojektet kommer att involvera samarbete med både svenska och internationella forskare. Det finns utrymme att förhandla om ett specifikt forskningsprojekt med fokus på N-cykel och marin biogeokemi. Vi vill betona att kandidater med färdigheter som kompletterar befintliga kompetensen i vår forskargrupp är särskilt välkomna med sina ansökningar.

 

Arbetsuppgifter

Doktoranden skall ingå i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsgrupp med kompetens inom marin geokemi, marinekologi och maringeologi vid Institutionen för marina vetenskaper i Göteborg. I arbetsuppgifter ingår utvecklingsarbete av fält- och laboratorietekniker, samt arbete med dataanalys och tolkning. Kandidaten som blir tilldelad tjänsten också förväntas att skriva vetenskapliga artiklar och doktorsavhandling på engelska.

Resor till andra forskningsinstitut/universitet, internationella konferenser samt arbete under längre perioder (upp till 8 veckor per år) på avlägsna platser förväntas att ingå i tjänsten.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: antingen avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt motsvarande kunskaper. Kandidater som för närvarande är baserade utomlands är välkomna att ansöka.

 

Startdatum

Datum är förhandlingsbart med helst med början i augusti 2021.

 

Kompetens

Potentiella kandidaten skall ha erfarenhet av arbete med ett forskningsprojekt i minst ett år under BSc eller MSc studier. En bakgrund inom biogeokemi, mikrobiell ekologi, kemisk oceanografi, miljökemi eller relaterad disciplin är önskvärt. Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra forskare samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska är nödvändiga egenskaper. Starka kvantitativa och skriftliga färdigheter eller kunskaper inom geokemisk / mikrobiell analys är meriterande. Om potentiella kandidaten inte kan bevisa dessa färdigheter, ett starkt intresse för att utveckla dem är nödvändig för tjänsten.

 

Bedömning

Regler för utvärdering av kvalifikationer för utbildning på forskarnivå ges i SFS 1998: 80. Endast en person som är antagen till doktorandutbildning kan inneha tjänsten. Kandidaterna kommer att bedömas för deras förmåga att framgångsrikt slutföra programmet och deras tidigare prestationer i förhållande till forskningsmöjligheter. Förutom att bedriva egna forskningsstudier kan innehavaren av tjänsten krävas att utföra uppgifter som undervisning, forskning och administration enligt särskilda regler.

Kandidaten förväntas arbeta i ett team, ha flexibilitet att anpassa sig till förändring, engagemang för att lära sig nya färdigheter och bygga utmärkta datahanterings- och kommunikationsförmågor. Goda kommunikationsförmåga i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Kortlistade sökande kommer att uppmanas att skriva ett forskningsförslag och delta i en intervju på engelska (personligen eller online beroende på COVID utvecklingen).

 

Typ av anställning

Tidsbegränsad anställning, 4 år (med en möjlig förlängning om kandidaten hjälper med undervisning).

Omfattning: 100%

Plats: Institutionen för marina vetenskaper, Göteborg.

Doktorander i Sverige har samma rättigheter som andra universitetsanställda med full tillgång till alla sociala förmåner såsom sjukfrånvaro, folkhälsovård, utbildning och föräldraledighet. Startlönen kommer att vara 26 550 SEK per månad före skatt och höjs till maximalt 31 200 SEK per månad under doktorandens sista år med lämpliga framsteg.

 

Mer information om anställningen

Vänligen kontakta biträdande professor Stefano Bonaglia (stefano.bonaglia@gu.se).

 

Fackliga representanter vid Göteborgs universitet

http://www.gu.se/svenska/om_universitet/jobbmöjligheter / fackliga representanter

 

Ansökningstiden

23 maj 2021

 

Hur man ansöker

För att ansöka om en anställning vid Göteborgs universitet behöver du att registrera ett konto i vårt online rekryteringsportal (OBS att ansökningar via e-post är inte giltiga) och ladda upp de följande dokument (på engelska):

 

  • Ansökningsbrev som förklarar sökandens erfarenheter, karriärmotivation, intressen och hur dina färdigheter passar till vår forskargrupp (max 1 sida). Förklara gärna alla omständigheter som hjälper oss att förstå din individuella utvecklingsbana.
  • Curriculum Vitae, inklusive en lista över relevanta kurser, exempel på tidigare forskningserfarenheter, lista över publikationer eller konferenspresentationer och namn samt kontaktuppgifter för 2 referenspersoner som kan tillfrågas om din förmåga att lyckas som doktorand (2 sidor).
  • En exempel på vetenskaplig text på engelska skriven av kandidaten. Detta kan vara en magisteruppsats, examensarbete, publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller till och med en uppsats som för närvarande är i utkastform. Förklara gärna sammanhanget med detta dokument i ditt personliga brev.
  • Certifikat och relaterad beskrivning av andra relevanta meriter som du vill hänvisa till och som kan hjälpa oss att utvärdera din utvecklingspotential inom forskningen.

 

Det är kandidatens ansvar att se till att ansökan är fullständig enligt instruktionerna i jobbannonsen och att den lämnas in innan tidsfristen den 23 maj 2021.

Urvalet av kandidater görs utifrån kvalifikationer, erfarenheter, utvecklingspotential och intervju. Ansökan ska skrivas på engelska. De bästa kandidaterna kommer att kontaktas via e-post och kommer att uppmanas att skriva ett kort forskningsförslag med en förhandlingsbar tidsfrist. Intervjuer är planerade att genomföras direkt efter.

 

Rekryteringskanaler

I samband med denna rekrytering har vi redan beslutat vilka rekryteringskanaler vi skall använda. Vi önskar därför ingen ytterligare kontakt med leverantörer, rekryterings- och bemanningsföretag.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner