Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) bedriver forskning, utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: www.ips.gu.se

Ämne

Ämnesdidaktik

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik handlar om undervisningens, lärandets och utbildningens villkor, processer samt resultat i förhållande till ett specifikt innehåll. Av särskilt intresse är relationer och samband mellan lärande och undervisning samt hur vi organiserar, resonerar och agerar relativt detta specifika innehåll. Ämnesdidaktisk forskning utgörs ofta av klassrumsstudier, men kan också anta strukturella perspektiv t.ex. genom studier av utbildningssystem, läro- och kursplaner. Detta innebär engagemang i språkens lärande, undervisning och bedömning utifrån universitetets tre huvuduppgifter, forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Inom institutionen finns en komplett akademisk miljö (KAM) med inriktning mot språkpedagogik. Exempel på verksamheter inom miljön är forskning kring språk- och ämnesintegrerad undervisning (CLIL) samt kring olika aspekter av bedömning av språklig kompetens; undervisning i språkdidaktik i lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar och i ämneslärarutbildning, samt kurser på mastersnivå och forskarnivå; utveckling av nationella prov och bedömningsmaterial för olika åldrar i engelska, franska, tyska och spanska, samt ansvar för den engelska delen av högskoleprovet.

Arbetsuppgifterna innehåller till stor del undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå främst inom lärarutbildningen, pedagogiskt utvecklingsarbete samt arbete i externa samverkansuppdrag. Under­vis­ning och handledning inom forskarutbildningen kan ingå i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår forskning, publicering, deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att i samarbe­te med andra söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad skicklighet inom anställningens forskningsområde, tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid självständiga forskningsinsatser inom anställningens forskningsområde, samt dessa vetenskapliga forskningsinsatsers kvalitet och originalitet. Därutöver kommer förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad erfarenhet av arbete på forskarutbildningsnivå, exempelvis genom planering av och undervisning i doktorandkurser samt eventuell erfarenhet av handledning av doktorander är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet är av stor vikt för anställningen. Lärarexamen och professionserfarenhet är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i att leda och administrera forskning och utbildning, samt förmåga att samverka med och kommunicera kunskapsområdet med det omgivande samhället, är meriterande.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
Diarienummer: PAR 2021/583

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, referenstagning och provföreläsningar. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen.

Institutionen kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas viceprefekt Britt-Marie Apelgren, britt-marie.apelgren@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Frida Rydevik, frida.rydevik@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner