Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu ett vikariat på heltid som universitetslektor i pedagogiskt arbete. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen avser i huvudsak undervisning inom pedagogiskt arbete. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen är framförallt inriktad mot grund- och gymnasieskolan, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, kritiska perspektiv på skolans digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framförallt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Bedömningen av vetenskaplig skicklighet lägger särskilt vikt vid dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Därutöver beaktas förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet fäster särskilt vikt vid dokumenterad undervisningsskicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet.

Vid bedömningen uppmärksammas även dokumenterad skicklighet i att leda och administrera utbildning och forskning.

Då undervisningsuppdragen till största del är inom lärarutbildning är det betydelsefullt att den sökande har lärarexamen och erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan, liksom att tidigare ha arbetat med lärarutbildningsspecifik verksamhet såsom verksamhetsförlagd utbildning och handledning av examensarbete inom lärarprogram. God samarbetsförmåga och ett positivt  förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Förmåga att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning (15 hp) förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Vid tillsättningen av anställning kommer vi att fästa särskild vikt vid lärarexamen, kunskaper inom pedagogiskt arbete och kursledning inom universitet och högskola.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Anställning

Anställningen är ett vikariat med en omfattning av 100 %, från mitten av augusti 2021 till 2022-08-31 med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och forskning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen.

Vid universitet tillämpas individuell I lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Ilona Rinne, ilona.rinne@gu.se, tel: 031-786 6488. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se, tel: 031-786 2202.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- Meritförteckning/CV
- publikationslista, särtryck av högst 10 utvalda vetenskapliga publikationer samt andra dokument som den sökande
  önskar åberopa
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
- Dokumentation av pedagogisk skicklighet
- Annan dokumentation av vikt för anställningen

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Ewa Steen Stackelius
Box 300
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-17

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner