Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. Sektionen för klinisk neurovetenskap bedriver klinisk neurovetenskaplig forskning av olika sjukdomar i nervsystemet och musklerna. Neurokirurgin är ett dynamiskt och expansivt kunskapsområde, med en klinisk verksamhet som är nära kopplad till den högspecialiserad vården. Den neurokirurgiska forskningen som bedrivs vid enheten har en stark klinisk och translationell profil. Forskningen är inriktad på att utveckla bättre diagnostiska metoder och kirurgiska behandlingsmöjligheter för patienter med olika typer av sjukdomar i hjärnan (t ex vaskulära sjukdomar, rörelsestörningar, epilepsi, tumörer), ryggmärg och perifera nerver.

Ämne

Neurokirurgi

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet neurokirurgi omfattar sjukdomar i nervsystemet och bedrivs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. Forskningen är inriktad på att utveckla bättre diagnostiska metoder och kirurgiska behandlingsmöjligheter av patienter med sjukdomar i hjärnan, ryggmärg och perifera nerver. Neurokirurgin är ett dynamiskt och expansivt forskningsområde med både klinisk och translationell profil som är nära kopplat till den högspecialiserade vården.

Arbetsuppgifter

I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva undervisning inom grundutbildning och inom avancerad nivå, att bedriva forskning, handledning av doktorander och examensarbetare samt att stimulera till forskning inom alla personalkategorier inom neurokirurgin. Undervisningsuppdraget som tillhör tjänsten är omfattande och innehåller både bidrag till utvecklingen av neurologikursen på läkarprogrammet samt undervisning i neuroanatomi och klinisk neurovetenskap på andra program såsom logopedi, arbetsterapi och fysioterapi. Det förväntas att innehavaren ska bygga upp en neurokirurgisk forskningsgrupp, gärna med såväl klinisk som translationell profil. Innehavaren förutsätts att söka medel i konkurrens - lokalt och nationellt. En annan viktig uppgift är att stödja forskande medarbetare att söka och erhålla forskningsanslag. Innehavaren förväntas också utföra uppgifter som normalt är förknippade med en professur såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner och att företräda ämnet nationellt och internationellt. Den kliniska tjänstgöringen kommer anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta innehavarens kompetens och erfarenheter.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Anställningen är förenad med anställning som specialistläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha läkarlegitimation samt specialistkompetens i neurokirurgi eller motsvarande internationell specialistkompetens.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivet i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är främst meriterande och kommer att viktas lika.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskilt vikt att läggas på forskningsinsatser inom neurokirurgi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmågan att erhålla forskningsmedel i nationell och/ eller internationell konkurrens, förmåga att utveckla och leda personal, attrahera doktorander och forskningsmedarbetare samt vetenskaplig handledning.

Vid värdering av pedagogisk skicklighet kommer det läggas vikt vid erfarenhet av kursutveckling samt kursledarskap. Skicklighet inom undervisning i ämnet neurokirurgi samt visad god pedagogisk förmåga kommer särskilt att beaktas.

Klinisk skicklighet kommer bedömas utifrån den sökandes kompetens och kliniska självständighet som neurokirurg. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga och förmåga till samarbete vara av stor betydelse.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med placering vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

 • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Katharina Stibrant Sunnerhagen, sektionschef/professor, 031-342 2803
alt. 070-952 00 23, ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Anja Smits, biträdande sektionschef/professor, 031-342 3963
alt. 072-241 02 33, anja.smits@neuro.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Bevis på läkarlegitimation
 • Bevis specialistkomptens inom neurokirurgi
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/550 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 september 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner