Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Historia

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet historia bedrivs undervisning och forskning kring samhällens utveckling, organisation och förändring med stor mångfald och bredd när det gäller ämnesområden och kronologi. Ämnet har ett brett utbud av kurser på grund- och avancerad nivå och bedriver en omfattande lärarutbildning i historia. Dessutom bedriver historieämnet utbildning inom arkivvetenskap samt deltar i det tvärvetenskapliga kulturarvsprogrammet. Arbetet vid institutionen sker i samarbete med ämnena arkeologi och antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning inom grundutbildningen i historia, vilket kräver breda historiska kunskaper. Andra arbetsuppgifter är forskning, administration, utvecklingsarbete samt information och samverkan med det omgivande samhället. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Innehavaren skall delta aktivt i institutionens inre arbete.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet historia och söka externa forskningsmedel. Innehavaren förväntas också vara fysiskt närvarande vid institutionen.

Vi söker således en eller flera personer med gedigen historievetenskaplig grund, som kan undervisa på olika kurser och nivåer, över hela den historiska kronologin, på campus och genom nätbaserade undervisningsformer, på svenska och på engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen.

Behörig för här rubricerad anställning är den som avlagt doktorsexamen i historia. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Bedömningsgrund

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga. Viktigt är här omfattningen av väl genomförd undervisning och handledning i ämnet historia; beprövad förmåga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnet; stor kompetens att utveckla kurser och pedagogisk verksamhet, samt i viss mån eventuell erfarenhet av läromedelsproduktion.

Den vetenskapliga meriteringen bör innefatta olika typer av publikationer riktade mot såväl ett nationellt som ett internationellt forskarsamhälle. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är förutom vetenskapliga publikationer även erhållandet av externa projektmedel liksom dokumenterad samverkan med det omgivande samhället meriterande. Vi är angelägna om att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ha de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att driva utvecklingen inom institutionen. Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Dokumenterad förmåga att såväl självständigt som genom samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla ämnesrelevant undervisning, inklusive handledning, särskilt inom områden direkt relaterade till anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter, är meriterande, liksom dokumenterad förmåga till varierat pedagogiskt arbetssätt och förmåga att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Härutöver kommer vikt även att tillmätas den sökandes administrativa skicklighet. Då vi har en majoritet av män inom ämnet uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökanden.

Maximalt 10 vetenskapliga skrifter bifogas ansökan. Ansökan bör vidare innehålla en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Även eventuella läromedel/pedagogiska publikationer bifogas ansökan.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas

Omfattning: En eller flera anställningar 50 – 100 % enligt överenskommelse

Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg

Tillträde: Snarast

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas till Henrik Janson, prefekt henrik.janson@history.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Mattias Fogelberg, personalhandläggare mattias.fogelberg@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Att: Mattias Fogelberg
Box 200
405 30 Göteborg

Bifogade handlingar ska vara inkomna senast två dagar efter sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 210614

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner