Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso-främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen-sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske-programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes-examina i kombination med filosofie magisterexamina. Dessutom ges masterprogam inom reproduktiv och perinatal hälsa som också innefattar yrkesexamen som barnmorska. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Omvårdnad

Ämnesbeskrivning

Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser och förmåga att hantera problem. I omvårdnad är det inte ohälsa/sjukdom/ funktionshinder i sig, utan människors reaktioner och tolkning av sin sjukdom som är i fokus. Centralt i omvårdnaden är en nära relation mellan sjuksköterska, patient och närstående.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad främst inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd, vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen.

Anställningen innebär undervisningsuppdrag på grundläggande och avancerad nivå med fokus på operationssjukvård. Vidare kommer undervisning med inriktning mot handledning av studenter inom verksamhetsförlagd utbildning att ingå i uppdraget.

I arbetsuppgifterna ingår att planera, samordna samt verka för kontinuitet i kurserna, undervisa och examinera samt utvärdera utbildning. Administrativa arbetsuppgifter relaterade till utbildningsverksamheten ingår i tjänsten såsom publicera/uppdatera kursinformation, kommunikation med studenter och rapportera resultat i olika digitala system. Som tillägg till de pedagogiska uppgifterna som ingår i anställningen viss planering och uppföljning av uppdragsutbildningar att ingå. Därutöver ingår administrativa uppgifter gällande koordinering av verksamhetsförlagd utbildning.

Vi förväntar oss att våra medarbetare aktivt verkar för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionen. Därutöver förutsätts att medarbetaren deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Svensk legitimation som sjuksköterska.

Genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad eller vårdpedagogik, visad pedagogisk skicklighet samt specialistsjuksköterske-examen med inriktning mot operationssjukvård.

Behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand visad pedagogisk skicklighet med erfarenhet av undervisning på högskola/universitet. Vid tillsättningen kommer även stor vikt att fästas vid att den sökande kan uppvisa bredd och djup när det gäller kunskap om förutsättningar för verksamhetsförlagda studier på grund och avancerad nivå. Ett brett kontaktnät bland personal inom vård-verksamheter på såväl primär-, sekundär- som tertiär vårdnivå är av betydelse för bedömningen av den sökandes meriter. Vidare kommer visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerande-grupper samt administrativ förmåga att beaktas som betydelsefulla vid bedömningen av den sökandes lämplighet för anställningen. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas aktuell pedagogisk erfarenhet av utbildning med inriktning mot operationssjukvård.

Vi kommer i denna rekrytering att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och då bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Intervjuer och provföreläsningar kan bli aktuella innan beslut om anställning fattas.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning på deltid, 20%, under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2021 vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Kontaktuppgifter för anställningen

Helena Wigert, sektionschef Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd.
Telefon: 031-786 60 78
Mail: helena.wigert@fhs.gu.se

Karin Ahlberg, Prefekt.
Telefon: 031-786 60 90
Mail: karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar (klinisk)

Du som sökande ska uppfylla behörighetskrav och ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård
- Svensk legitimation som sjuksköterska
- Visad pedagogisk erfarenhet
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/479 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-11 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner