Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information.

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet kommer att ske inom ramen för Göteborgs forskningsprogram om etnisk identitet och doktoranden kommer att ingå i den utvecklingspsykologiska forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental psychology). Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att öka förståelsen för hur identiteten utvecklas, inte minst den etniska identiteten, och hur individer hanterar individuella och interpersonella utmaningar i relation till utvecklingsuppgifter. Avhandlingsarbetet kommer bland annat att fokusera på hur normativa uppfattningar om sociala grupper baserade på t.ex. etnicitet, kön och klass påverkar identitetsutvecklingen. Ett speciellt fokus kommer att vara på den etniska identiteten och hur den är relaterad till såväl individuella aspekter, interpersonella faktorer samt den kulturella kontexten. Doktorandarbetet kommer till stor del att handla om individer i yngre medelåldern och hur de beskriver sina erfarenheter av sin identitetsutveckling även tidigare i livet. I doktorandarbetet kommer det att vara en tonvikt på kvalitativ analys men även kvantitativ analys kommer att ingå.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp) och leder fram till en doktorsexamen. Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Kvalifikationer 

Vi söker en doktorand med intresse för forskningsfrågor relaterade till identitetsutveckling i allmänhet och etnisk identitet i synnerhet. Intresse för på hur normativa uppfattningar om sociala grupper baserade på t.ex. etnicitet, kön och klass påverkar identitetsutvecklingen är också viktigt för den aktuella doktorandtjänsten. Tjänsten kräver god förmåga att samtala med människor om känsliga ämnen. Det är meriterande med erfarenhet av intervjuer om hur individer hanterar individuella och interpersonella utmaningar i relation till sin identitetsutveckling. Det är även meriterande med erfarenhet av att kvalitativt koda intervjuer. Då intervjuerna kommer att utföras och analyseras på svenska krävs mycket goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift). Det krävs också mycket goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) bland annat för att kunna samarbeta med de engelskspråkiga kollegorna i projektet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet främst social förmåga och flexibilitet inte minst när det gäller att kommunicera med studiedeltagare.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vi söker en motiverad person med intresse för forskningsfrågor relaterade till identitetsutveckling i allmänhet och etnisk identitet, kön och klass i synnerhet. Det krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Tjänsten kräver även god förmåga att samtala med människor om känsliga ämnen. Det är meriterande med erfarenhet av intervjuer om hur individer hanterar individuella och interpersonella utmaningar i relation till sin identitetsutveckling. Erfarenhet av att kvalitativt koda intervjuer är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet främst social förmåga och flexibilitet inte minst när det gäller att kommunicera med studiedeltagare. De sökande som bedöms tillhöra en tätgrupp kan komma att kallas till intervju. Denna kan komma att genomföras till del på engelska, i vissa fall via internet. Arbetsprover kan eventuellt bli aktuella.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Tillträde beräknas till i slutet av augusti 2021.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om projektet kontakta professor Ann Frisén, ann.frisen@psy.gu.se

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast: den 27 april 2021

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar. 

 • examensarbete
 • studiebakgrund
 • arbetslivserfarenhet
 • forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
 • motiv för att söka till utbildning på forskarnivå (utifrån personligt brev) en kortfattad text (max 500 ord) som beskriver ditt forskningsintresse och relevant erfarenhet

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner