Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vill du vara med och utveckla vårt nya kandidatprogram i litterär gestaltning? Tycker du om att möta studenter mitt i deras skrivande processer och att undervisa på det konstnärliga området? 

HDK-Valand söker nu en ny medarbetare med egen litterär praktik. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att skriva och arbeta med dramatik i olika former och att du har vana och intresse av att leda textsamtal.  

Ämne

Litterär gestaltning

Ämnesbeskrivning

Ämnet litterär gestaltning rymmer idag Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning, Konstnärligt mastersprogram i litterär gestaltning, Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning samt ett varierande utbud av fristående kurser. Inom Litterär gestaltning bedrivs också konstnärlig forskning.

Ämnet litterär gestaltning handlar om konstnärliga praktiker på det litterära området och om ett kritiskt samtal kring dessa praktiker. Gemensamt för ämnets olika utbildningar och aktiviteter är tanken att ett fördjupat samtal, med utgångspunkt i olika pågående konstnärliga praktiker, är av stor betydelse, både för den enskilde utövaren som för det litterära fältet i stort.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt i litterär gestaltning kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning, kursplanering och utveckling av vårt nya kandidatprogram i litterär gestaltning, samt med handledning på vårt mastersprogram i litterär gestaltning.

Som adjunkt kommer du jobba i nära samarbete med övrig personal på HDK-Valand, i synnerhet med dina kollegor inom ämnet litterär gestaltning. Du kommer delta i institutionens och ämnets utvecklingsarbete. I dina arbetsuppgifter kommer det också ingå att samverka internt och extern med organisationer såväl innanför som utanför Göteborgs universitet. 

Kandidatprogrammet i litterär gestaltning är en ny och bred konstnärlig utbildning med fokus på stora delar av det litterära fältet. Under utbildningen arbetar studenterna med allt från egna texter till gemensamma konstnärliga projekt inom ramen för olika genrer och utifrån olika konstnärliga praktiker. Exempel på sådana praktiker – förutom ett eget skönlitterärt skrivande – är översättning, litteraturkritik, tidskriftsutgivning och bokpublicering. Under utbildningen läggs stor vikt vid kollektiva processer och vid förmågan att samarbeta och att delta i kritiska samtal.

Behörighet

För anställningen krävs konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av arbete i olika roller på det litterära fältet.

Bedömningsgrund

Bedömningen görs utifrån konstnärlig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

 

Med konstnärlig skicklighet avses att den sökande:

- bedriver ett litterärt arbete av hög konstnärlig halt, gärna på det dramatiska området

- har dokumenterad erfarenhet av arbete på det litterära fältet, gärna i flera roller; exempelvis som kritiker, förläggare, översättare, författare, arrangör, skrivpedagog

- har erfarenhet av att leda textsamtal och att diskutera litterära texter i process

 

Med pedagogisk skicklighet avses:

- Erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet

- Förmåga att planera, samordna, genomföra och utveckla konstnärlig utbildning

- Erfarenhet av undervisning i heterogena grupper med skiftande förkunskaper

- Förmåga att handleda och arbeta med att utveckla individer och grupper i konstnärliga arbetsprocesser och kritisk reflektion.

 

Vid tillsättningen kommer det även att läggas vikt vid att den sökande:

- har hög kommunikativ förmåga, god förmåga att samarbeta samt administrativ förmåga

- har erfarenhet av och stort intresse för att arbeta med breddat deltagande i litterära sammanhang och med jämställdhet

- intresse för att arbeta tvärkonstnärligt inom enheten Film/ Fotografi/Litterär gestaltning

 

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens början.

Kunskap i både svenska och engelska krävs, såväl muntligt som skriftligt. 

Sökande förväntas vara aktivt närvarande vid HDK-Valand för att utföra arbetsuppgifterna.

Den sökande kommer att väljas, som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, HF kap 4 § 10, fem år 

Omfattning: 50 % av heltid

Placering: HDK-Valand, Göteborg 

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse

 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor om anställningen besvaras av: Kalle Sanner, enhetschef
kalle.sanner@akademinvaland.gu.se

 Frågor om anställningsförfarandet besvaras av: Maria Krång, personaladministratör
maria.krang@gu.se

 

Här kan du läsa mer om programmet och se vilka som ingår i litterär gestaltnings kollegium.

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning | Göteborgs universitet (gu.se)

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

HDK-Valand, HR, Box 131, 405 30 Göteborg.

och ska vara inkomna senast 2021-05-04.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Överklagande:

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. I skrivelsen ska också anges det diarienummer som finns på beslutet. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Skrivelsen ska vara inkommen inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas.

Kontaktpersoner