Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Vi söker en doktorand för att gå med i vår nya grupp vid institutionen för kemi och molekylärbiologi & Wallenbergs centrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet.

Glykaner eller komplexa kolhydrater utgör kapslarna av bakterier, svampar, såväl som växtceller, och pryder alla typer av andra biomolekyler som proteiner, lipider eller RNA. Den specifika glycansekvensen som är fysiskt bunden till ett protein förändrar i grunden dess egenskaper och kapacitet, finjusterande stabilitet, struktur och funktion. Vi har nyligen visat att - med hjälp av maskininlärning - kan denna rika information utnyttjas för att förutsäga glykanegenskaper och i sin tur egenskaper hos organismer som uppvisar dessa glykaner, vilket öppnar potentialen för glykobiologi för att underlätta en ny förståelse av biologi och möjliggöra framtida biomedicinska terapier.

I det här projektet kommer vi att etablera en plattform som förutsäger glycan-repertoarer av biologiska system och analyserar glycan-funktioner. Detta kräver framsteg inom toppmodern maskininlärning, bioinformatik såväl som systembiologi och kommer att omvandla glykobiologi till en verklig högkapacitetsdisciplin. Att upptäcka den invecklade roll som glykaner spelar i biologin kommer inte bara att möjliggöras av denna bedrift utan kommer att ledas till att utnyttja deras potential för biomedicinska ändamål.

Arbetsuppgifter

Den framgångsrika kandidaten kommer att utforma, utveckla och tillämpa algoritmer som härrör från toppmodern maskininlärning och / eller bioinformatik för att utnyttja systembiologidata för att förutsäga glycan-repertoarer av flera biologiska system och utnyttja dem för att få biologisk insikt. Arbetsuppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, bearbetning och analys av systembiologiska data (t.ex. genomik / transkriptomik), algoritmutveckling och konstruktion samt analys av relevanta modeller. Projektet kommer att kräva omfattande återkoppling med experimentell datainsamling, så en tillräcklig förståelse av nödvändiga tekniker och effektiv kommunikation med de ansvariga kommer att vara avgörande för projektets framgång.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå;
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

  1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- erfarenhet av beräkningsarbete

- kunskaper om Python, R eller annat programmeringsspråk som är relevant för beräkningsbiologi

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Daniel Bojar: daniel.bojar@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige ä du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/required-documents/https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-01

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner