Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället. 

Om avdelningen för informatik

Avdelningen för informatik består av ett trettiotal forskare som arbetar särskilt med frågor rörande digital innovation, öppen innovation, digitala plattformar och digitalisering av offentlig sektor och som regelbundet publicerar i internationella topptidskrifter.

All undervisning vid avdelningens program, Master in Digital Leadership och kandidatprogrammet Systemvetenskap: IT, människa och organisation reflekterar verksamhetens starka forskningsmiljö.

I både forskning och utbildning har avdelningen en lång tradition av nära samarbete med industri och offentlig sektor. Avdelningen är värd för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI samt erbjuder även uppdragsutbildning.
För mer information av avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-informatik

Ämne

Informatik

Ämnesbeskrivning

Informatik i gränslandet mellan kring digitalt arbete, digital organisering och digital strategi.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av att vara en del av den ledande grupperingen kring informationssystem; avdelningen för informatik, att arbeta i nära samarbete med kollegor med forskning, utbildning och samverkan. Vi förväntar oss att du demonstrerar ditt engagemang för hög kvalitet i utbildning och skapandet av en positiv lärmiljö för studenter. Du kommer bedriva utbildning på vårt masterprogram i Digitalt ledarskap, likväl som på det systemvetenskapliga programmet på grundnivå. Vi söker dig som kan vara en del av att bedriva utbildning i linje med ämnesbeskrivningen ovan. Vi förväntar oss specifikt en undervisningsansats som uppskattar komplexiteten i hållbarhetsperspektivet och är relaterad till FNs hållbarhetsmål.

I arbetsuppgifterna ingår också att bedriva forskning i linje med ämnesbeskrivningen ovan. Idealkandidaten är någon som kan vara delaktig i att utveckla och designa nya projekt för att attrahera forskningsfinansiering. I termer av samverkan kommer du att arbeta i nära samarbete med existerande och nya partners från samhälle och industri både genom uppdragsutbildning och tillämpad forskning. Institutionen söker medarbetare med tydlig potential för fortsatt akademisk meritering och med intresse för olika ledande uppgifter inom en akademisk miljö.

Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom nationell och internationell vetenskaplig publicering inom området informationssystem och ämnesbeskrivningen ovan. Vi ser publicering i ledande tidskrifter inom informationssystem som en nödvändig förutsättning för att motsvara kravet på forskningsförmåga, tillsammans med erfarenhet av att söka forskningsmedel och att leda forskningsprojekt. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning om informationssystem och ämnesbeskrivningen ovan. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Excellenta kunskaper i tal och skrift på engelska är ett krav. Kunskaper i tal och skrift på svenska är meriterande.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning, forskning, verksamhet och personal samt förmågan att organisera och leda projekt och forskningsteam, erfarenhet av ledaruppdrag eller uppdrag inom akademin, så väl nationella som internationella ska bedömas som meriterande. Även erfarenhet av att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid institutionen för tillämpad IT. Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar.
Tillträdesdag 2021-09-01.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Magnusson: 0733- 10 03 27
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakulteten, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg i tre (3) exemplar och ska vara inkomna senast 2021-04-22.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-22 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner