Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu en anställning som databasansvarig.

Utlysningen sker inom ramen för den nationella infrastrukturen Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) som finansieras av Vetenskapsrådet. UGU har sedan 1961 genomfört storskaliga urvalsundersökningar där uppgifter samlats in från urval av elever med hjälp av enkäter och prov, och där även registerdata på populationsnivå används för forskningsändamål. De omfattande data möjliggör längd- och tvärsnittsundersökningar av frågor inom många olika forskningsområden som pedagogik, psykologi, nationalekonomi, medicin och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Arbetet som databasansvarig inom UGU omfattar följande uppgifter:

 • i samarbete med SCB delta i genomförande av enkätundersökningar;
 • dokumentera, kvalitetskontrollera och tillgängliggöra insamlade data;
 • skapa, utveckla och underhålla SQL-databaser baserade på registerdata;
 • bearbeta data med hjälp av programvara för statistisk analys;
 • ge stöd och rådgivning till användare av data; samt
 • utveckla och underhålla UGU-projektets webbsidor.

Vid IPS finns den akademiska miljön ”Förutsättningar, Utbildning och Resultat” (FUR) med ett trettiotal medlemmar som bedriver forskning kring en samling klassiska pedagogiska frågor. Ett gemensamt drag för forskningen inom miljön är att den baseras på storskaliga undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga fältet och ofta på registerdata som bearbetas med hjälp av multivariata statistiska metoder. Nationella databaser så som Utvärdering Genom Uppföljning (UGU), och Gothenburg Educational Longitudinal Database (GOLD) och internationella komparativa studier, då framförallt IEA-undersökningarna (t.ex. PISA och TIMSS), ligger till grund för mycket av forskningen i FUR. Ytterligare andra forskningsansatser genomförs av gruppens forskare som t.ex. interventionsstudier. Medlemmar i FUR undervisar på alla utbildningsnivåer och ofta i kurser med fokus på kvantitativ metod. Den sökande förväntas delta och bidra till arbetet i FUR-miljön.

Kvalifikationer

 • Master- eller forskarexamen inom samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.
 • Erfarenhet av programmering i SQL och av underhåll och utveckling av stora SQL-databaser.
 • God kännedom om filformat och statistiksystem som används vid dokumentation, tillgängliggörande och långtidsbevarande av forskningsdata inom samhällsvetenskap.
 • Erfarenhet av programmering (SPSS och R).
 • Erfarenhet av utveckling och underhåll av webbsidor.
 • God förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid relevanta kunskaper inom programmering i SQL, SPSS och R. Goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare ( provanställning kan komma att tillämpas )
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/425

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende anställningen ställs till Seniorprofessor Jan-Eric Gustafsson, Jan-Eric.Gustafsson@ped.gu.se, tel. 0705 926600
Viceprefekt för forskning Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se, tel. 031-7862770 eller 0738 558830.
Frågor avseende ansökan ställs till Personalhandläggare Frida Rydevik, frida.rydevik@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-23

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner