Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för medicin är uppdelad i fyra avdelningar och en av dem är Samhällsmedicin och folkhälsa, där ämnesområdet allmänmedicin ingår. Vi som arbetar inom allmänmedicin är engagerade i undervisning på läkarprogrammet, samverkan med Västra Götalandsregionens primärvård avseende forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) samt forskning som sker i samarbete med andra partners än Västra Götalandsregionen.

I undervisningen på läkarprogrammet är allmänmedicin djupt engagerad på flera terminer. I den nya läkarutbildningen kommer allmänmedicin få ett än större ansvar då den nya 12:e terminen blir i huvudsak klinisk praktik där primärvård blir ett av de största blocken. Allmänmedicin har alltså en unik möjlighet att påverka kommande generationer av läkare!

Vi har ett omfattande samarbete mellan allmänmedicin på universitetet och Västra Götalands-regionens primärvård avseende forskning med fyra universitetssjukvårdsenheter (USVE) inkluderande drygt 200 vårdcentraler. Det finns en klar struktur, ledning och finansiering av USVE-strukturen. De flesta av våra doktorander rekryteras från primärvården i regionen och i samarbete med USVE-enheterna har vi en klar struktur för processen från student till docent. Som ett led i detta samarbete bedriver vi kurser i vetenskaplig metodik för personal i primärvården.

Vi som arbetar inom ämnet allmänmedicin på universitetet har ett omfattande forskningssamarbete med primärvården i Västra Götaland men också med andra aktörer på nationell och internationell nivå. Vår forskning spänner över vitt skilda ämnen och vi har en stor öppenhet för att omfamna forskningsprojekt inom nya områden. Några exempel på starka forskningsgrupper vi har idag är de som forskar om psykisk ohälsa, kvinnors hälsa, hjärt-kärlsjukdomar samt infektionssjukdomar.

Vi är ett trevligt gäng med högt i tak och mycket skratt vid fikabordet. För att bli ännu starkare rekryterar vi nu ytterligare en till två universitetslektorer.

Ämne

Allmänmedicin

Ämnesbeskrivning

Allmänmedicin har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte definieras som sjukdom. I det allmänmedicinska arbetet ska man under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation. Ämnet förutsätter en bred och specifik medicinsk kompetens, god människokännedom, samt gedigna och relevanta kunskaper om biologi, sjukdomar, sjukvårdsorganisation och samhälle. Allmänmedicin har sin kliniska bas i primärvården och förväntas vara en betydande del av den framtida nära hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och kursledning, på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin samt även verksamhetsförlagd undervisning i samarbete med universitetssjukvården inom Västra Götalandsregionen. Även handledning och annan undervisning kan ingå.

I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget forskningsprogram samt i samverkan med andra, däribland Västra Götalandsregionens fyra universitetssjukvårdsenheter (USVE) för primärvård. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper för att bygga upp och stödja en egen forskargrupp.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en förenad befattning som distriktsläkare (specialistläkare i allmänmedicin) enligt överenskommelse med Regionhälsan i Västra Götalandsregionen och kan ha varierande innehåll. En viktig del blir klinisk verksamhet på en vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Handledning av ST-läkarprojekt eller liknande arbete kan också förekomma.

Viss administration relaterat till undervisning, forskning och klinik ingår också i anställningen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen i medicinskt ämne eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, visad pedagogisk skicklighet, läkarexamen och specialistkompetens inom allmänmedicin. Det är också ett krav att kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivet i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i ledande internationella tidskrifter, där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar, samt kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprogram och dess relevans för verksamhetens inriktning. En tydlig progress i skicklighet, med fokus på vetenskapliga meriter från den senaste 10-årsperioden, ska ges störst betydelse. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad pedagogisk utbildning, samt erfarenhet av och skicklighet i handledning och utbildning av läkarstudenter, särskilt verksamhetsförlagd undervisning. Skicklighet i pedagogiskt utvecklingsarbete och kursledarskap är mycket meriterande.

Andra bedömningsgrunden är klinisk skicklighet. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid klinisk erfarenhet och kompetens inom allmänmedicin. Erfarenhet av vetenskapligt och kliniskt ledarskap från nationella och internationella nätverk är meriterande.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering vid Institutionen för medicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att vid en tillsvidareanställning som universitetslektor ansöka om att prövas för befordran till professor.

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 733764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se

Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin
Tele: +46 (0)31 786 6835
E-post: ronny.gunnarsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Läkarexamen
  • Bevis specialistkomptens inom allmänmedicin
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/403 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-25

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner