Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Sektionen för farmakologi finns vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid den Hälsovetenskapliga fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid avdelningen finns ett flertal forskargrupper som bedriver forskning inom farmakologi, främst rörande det centrala och autonoma nervsystemet, farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, onkologi, beroendeproblematik och rationell läkemedelsanvändning. Vi deltar i utbildning på grundläggande och avancerad nivå inom de flesta av utbildningsprogrammen vid Sahlgrenska akademin, inte minst inom apotekarprogrammet och läkarutbildningen.

Titel på projektet: Mekanismer för inducerad endosomal frisättning av oligonukleotidbaserade läkemedel

Arbetsuppgifter

Utbildning i farmaceutisk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Oligonukleotidläkemedel erbjuder banbrytande utsikter för sjukdomsbehandling genom att möjliggöra potent, sekvensspecifik modulering av i princip vilken sjukdomsrelaterad genprodukt som helst. Fortfarande utgör dock det ineffektiva upptaget av oligonukleotid-läkemedel till cytosol en svår utmaning. Målet med detta doktorandprojekt är därför att klargöra de mekanismer och molekylära interaktioner som leder till läkemedelsinducerad endosomal frisättning av oligonukleotider.

Doktoranden kommer kombinera metodik för fluorescensbaserad avbildning av levande celler, biofysikaliska mätningar av intracellulära interaktioner, och datormodellering, för att identifiera endosmolytiska små molekyler och karakterisera deras inverkan på endosomal membranintegritet och oligonukleotidfrisättning. I slutändan kan detta leda till generiska sätt att förbättra produktivt cellulärt upptag av oligonukleotider, vilket skulle öppna upp denna lovande klass av terapeutiska medel för bredare tillämpningar.

Studierna kommer att utföras i Pär Matssons forskningsgrupp vid enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, institutionen för neurovetenskap och fysiologi: https://www.gu.se/en/research/cellular-and-molecular-pharmacokinetics, i samarbete med Claes Gustafssons forskningsgrupp vid institutionen för biomedicin: https://gustafssonlab.org/

Se också https://www.gu.se/en/news/a-new-hub-for-developing-medicines-of-the-future-at-the-university-of-gothenburg för information om satsningar på oligonukleotidläkemedel vid Göteborgs universitet.

Vi söker en kandidat som är en mycket motiverad, organiserad och pålitlig lagspelare som kan arbeta självständigt och har ett starkt intresse för forskningsområdet. Eftersom kandidaten kan komma att delta i undervisningen i farmakokinetik för studenter i farmaceutisk vetenskap är goda kommunikationsförmågor önskvärda. Kandidaten bör behärska engelska på hög nivå, såväl skriftligt och muntligt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i faramceutisk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Det är önskärt att kandidaten har en bakgrund inom relevant område, till exempel farmaceutisk vetenskap, biofysik, bioteknik, biokemi, molekylärbiologi eller liknande. Dokumenterad erfarenhet av oligonukleotidläkemedel, biofysikaliska och cellbaserade experiment, cellkultur, fluorescensmikroskopi, masspektrometrisk bioanalys och datormodellering är fördelaktig.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för farmakologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Pär Matsson, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
e-post: par.matsson@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-25

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner