Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Gemensamt är ett intresse att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning.

En omfattande och viktig del av vårt arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet med inriktningarna; fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6 samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Utbildning och forskning inom ämnet vid IDPP är framför allt inriktad mot grundskolans tidigare åldrar, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, kritiska perspektiv på skolans digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot undervisning inom ramen för Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 framförallt handledning av studenter som skriver sina examensarbeten inom ramen för såväl detta program som Kompletterande Pedagogisk Utbildning KPU). Forskning ingår i anställningen i proportion till dess omfattning.

Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att arbeta i en kreativ miljö där utbildning, forskning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Bedömningen av vetenskaplig skicklighet lägger särskilt vikt vid dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde och förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet fäster särskild vikt vid lärarexamen samt dokumenterad erfarenhet av och skicklighet i undervisning Tidigare erfarenheter av undervisning, kursledning och handledning av examensarbeten från universitet och högskola är betydelsefull. Högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp är meriterande.

Vid bedömningen uppmärksammas även dokumenterad skicklighet i att leda och administrera utbildning och forskning. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning.

Anställning

Anställningen är ett vikariat med en omfattning av 30 % under perioden 2021-08-01 till och med 2022-06-30 med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Djamila Fatheddine, djamila.fatheddine@gu.se, tel: 031-786 4886. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se. tel: 031-786 2202.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

- Personligt brev
- Meritförteckning/CV
- En skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet av betydelse
  för den sökta anställningen (max 2 sidor)
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
- Dokumentation av pedagogisk skicklighet
- Annan dokumentation av vikt för anställningen

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Ewa Steen Stackelius, Box 300, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-13

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.