Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskapsstudier. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis genom Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Ämne

Arbetsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Arbetsvetenskap är ett interdisciplinärt ämne som söker förstå och förklara villkor i arbetslivet och arbetets betydelse i människors liv. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och arbetsmedicin. Centrala forsknings- och undervisningsområden är arbetsmiljöns och arbetsorganisationens betydelse, arbetsmarknadens utformning och utveckling, personalvetenskap, human resource management, konflikter i arbetslivet, ledarskap och organisering samt relationen mellan arbete, övrigt liv och identitet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar undervisning inom institutionens grundutbildning. Huvudsakligen är det frågan om undervisning på kandidatprogrammet Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad och med inriktning på kurser av allmän arbetsvetenskaplig karaktär, arbetsmarknad- och arbetsmiljöfrågor. Därutöver kan undervisning på kurser för blivande lärare med inriktning mot sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt, bli aktuellt.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och workshops, individuell och gruppbaserad handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Bedömning och examination ingår i tjänsten och kursansvar kan komma att ingå. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men inslag på engelska kan förekomma. Vid fortsatta restriktioner om fysisk distans under anställningsperioden måste sökanden vara beredd att genomföra undervisningen med digitala hjälpmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Behörig till anställning som universitetslektor i arbetsvetenskap är den som avlagt doktorsexamen i arbetsvetenskap eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhälllsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Vid tillsättning kommer särskild vikt fästas vid pedagogisk förmåga och skicklighet.

Prövning av pedagogisk skicklighet avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning, examination, kursutveckling och kursansvar inom områden relevanta för anställningen. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning i ämnet skall vara väl dokumenterad och vitsordad. Författande av läromedel är meriterande.

Vikt vid bedömning kommer också fästas vid vetenskapliga meriter och skicklighet samt den sökandes förmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Vid bedömning läggs vidare vikt vid förmåga till samarbete.

Anställning

Anställningarna är visstidsanställningar 100% av heltid i 12 månader med tillträde 1 augusti 2021 (eller enligt överenskommelse), med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen tillämpas bedömning av extern sakkkunnig, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningsansvarig Oskar Engdahl, oskar.engdahl@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, 031-786 4761

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-22

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner