Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Den atmosfärsvetenskapliga forskargruppen analyserar hur grundläggande atmosfärskemiska och -fysikaliska processer påverkar ekosystem, luftkvalitet, hälsa och klimat. Genom studier på molekylär nivå bidrar vår forskning till en bättre förståelse av transport- och reaktionsprocesser i atmosfären. Ett övergripande forskningstema är studier av aerosoler, och gruppens forskning sträcker sig från detaljerade laboratoriestudier på molekylär nivå till internationella fältstudier av klimatrelaterade processer och luftkvalitet.

Hitta mer information om forskningen och gruppledaren här:

https://www.gu.se/en/about/find-staff/erikthomson

Arbetsuppgifter

Molekylära drivkrafter för moln och klimat

Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet söker en entusiastisk doktorand till en dynamisk forskargrupp inom institutionens avdelning för atmosfärsvetenskap. Doktorandtjänsten, som finansieras av resurser från Vetenskapsrådet, kommer att ha ett forskningsfokus på att utveckla förståelse på molekylär nivå för viktiga processer som sker vid eller på atmosfäriska ytor. Specifika fokusområden kommer att inkludera ytornas roll(er) vid bildning av iskärnor, hur ytors faser påverkar processer för vattenupptag samt hur yt- och bulkegenskaper länkar till varandra.

Projektet kommer att vara en blandning av laboratorieexperiment och teoribildning. Forskargruppen använder ett flertal experimentella tekniker som till exempel miljömolstråleteknik, isknukleationskammare och synkrotronbaserad spektroskopi. Studenter med bakgrund inom kemi, fysik och kvantitativ geovetenskap uppmuntras att ansöka. Tidigare erfarenheter med Python, MatLab, LabView och / eller annan dataanalys och instrument I/O-paket är en fördel, liksom erfarenhet att arbeta med högvakuumsystem.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå;
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Vi söker en talangfull och hängiven forskarstudent som är angelägen att inleda en karriär inom fysikalisk kemi med intresse för miljöfenomen. Du har ett öppet sinne, är ivrig att lära och har ett genuint intresse för naturvetenskap. Den ideala kandidaten har en bred kompetens inom både kemi och fysik med kurser i fysikalisk kemi, materialvetenskap, och miljövetenskap i sitt curriculum. Vi välkomnar särskilt sökande med dokumenterade erfarenhet av laborativt och/eller synkrotron arbete. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och har goda kommunikationsfärdigheter i engelska. En förklarande text om maximalt 2-sidor som beskriver tidigare, nuvarande och framtida forskningsintressen, inklusive alla beaktansvärda forskningsresultat, bör ingå i ansökningsmaterialet.

 Följande kriterier kommer att tillämpas vid valet av sökande:

 - Kvalifikationer från grundutbildningen

 - Kvalifikationer från avancerad utbildning
 - Särskilda kvalifikationer

 - Relevansen av tidigare studier eller arbeten

 - Sökandens förmåga att arbeta i en forskargrupp

 - Bedömning av den sökandes förmåga att dra nytta av forskningsstudier

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Augusti 23 eller snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Erik S. Thomson (huvudhandledare) – erik.thomson@gu.se

Xiangrui Kong (biträdande handledare) -- xiangrui.kong@chem.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt introduktionsbrev
 • Personligt Forskningsuttalande (max 2 A4-sidor, 11pt teckenstorlek)
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige är du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/required-documents/https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-16

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.