Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinaregatan 18A.

Vi söker ett forskningsbiträde/djurvårdare till djuravdelningen på Medicinaregatan 18A som är en av få i sitt slag i Sverige där det finns möjlighet att hålla fisk, groddjur, kräldjur, fåglar och mindre gnagare. Avdelningen används av forskargrupper både inom och utanför BioEnv. Forskningen som utförs i och är beroende av djuravdelningen, spänner över ett brett område i såväl terrestra som limniska och marina miljöer och inkluderar forskning inom ekologi, beteende och fysiologi, ekotoxikologi, vattenbruk och djurs tillväxt, hälsa och välfärd, hjärtkärlsystemets och magtarmkanalens funktioner samt neurobiologi.

Arbetsuppgifter

Daglig verksamhet

 • Daglig tillsyn av alla förekommande djurslag i enlighet med de ”Standard Operating Procedures” (SOPar) som finns upprättade. Daglig tillsynsjournal skall föras för varje djurrum enligt det system som upprättats för djuravdelningen. För djur som ingår i försök sköts journalföringen vanligtvis av ansvarig forskargrupp.
 • Matning av samtliga djurslag enligt instruktioner från ansvarig forskare. Informationen finns i de Endpoint beskrivningar som försöksledarna skickar till föreståndaren och djurvårdare innan nya djur tas in på avdelningen samt i de etiska tillstånd som styr forskningen.
 • Underhåll, skötsel och grundläggande felsökning av reningsanläggningen för de fyra stora recirkulerande akvariesystemen. Detta inkluderar mätning och förande av journal för de vattenkvalitétsparametrar som verksamheten bestämt skall mätas, samt underhåll och justeringar av akvariesystemen för att korrigera ev. drifter i vattenkvaliteten.
 • Rengöring, skötsel och grundläggande felsökning av de övriga hållningssystem för olika djurslag som finns på djuravdelningen även inkluderat ljusstyrning..
 • I samråd med ansvarig föreståndare se till att de tillstånd som styr avdelningen efterlevs.
 • Avspolning och städning av golvytor, diskbänkar och andra ytor, tömning av papperskorgar/sopsäckar.
 • Hantering av lånekort och utlämnande av nycklar enligt rutin
 • Beställning av kaffe/te, kontorsmaterial, batterier, kopieringspapper, handsprit och dylikt
 • Kontakt med Akademiska hus och hantverkare, namnskyltar på postfack och dörrar, skriva ut och sätta upp skyltar, lägga ut kopieringspapper till skrivarna, göra felanmälningar vid behov
 • Bensinkorten, bokning av bilar och elcyckel, byte av däck och service
 • Styrsystem för schemaläggning av entrédörrarnas öppettider
 • Daglig rengöring samt bokning av service för kaffemaskin

Informationsverksamhet

 • Se till att information om gällande tillstånd för verksamheten finns tillgänglig på djuravdelningen.
 • Bistå vid den praktiska delen av LAS utbildningen för ny personal.
 • Bistå ansvarig föreståndare och försöksledare när det gäller insamling och sammanställning av statistikuppgifter.
 • I samarbete med ansvarig föreståndare underhålla institutionens websida om försöksdjurshanteringen i djuravdelningen

Långsiktigt arbete

 • Organisering och inventarieföring av förråd som har med djuravdelningen att göra.
 • Inventering och beställning av förbrukningsvaror och djurmat.
 • Ombesörja packning och beställning av hämtning av döda djur.
 • I samråd med ansvarig föreståndare och institutionsledningen ansvara för den långsiktiga utvecklingen av djuravdelningen.
 • I samråd med ansvarig föreståndare skall djurvårdaren bistå forskare/doktorander och examensarbetare när det gäller djuravdelningens funktion innan och under försök för att undvika misstag eller att systemen överbelastas (vattenflöde/djurtäthet, ljusregim, föda osv).

Vidareutbildning inom LAS området relevant för tjänsten

 • Aktivt ta del i vidareutbildning till exempel deltagande i Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science,) möten, seminarier och kurser lämpliga för tjänsten.

Anställningen

Detta är en tillsvidareanställning, omfattning 100 %, med start 1 juli 2021. Provanställning kommer att tillämpas.

Behörighet och bedömningsgrunder

Vi söker en motiverad person för anställning som forskningsbiträde/djurvårdare med intresse för och kunskap om tekniska system förekommande på en djuravdelning.

Behörig att anställas som djurvårdare är den som genomgått den utbildning som anges i Tabell 1 i kapitel 6, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (saknummer L150, SJVFS 2019:9) om försöksdjur. Minimum är genomgången LAS utbildning enligt funktion C & D.

Personen skall ha dokumenterad erfarenhet av skötsel av akvariesystem och andra tekniska system som förekommer på en modern djuravdelning.

God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på svenska och engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Körkort för personbil är ett krav.

De högst rankade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via telefon/Zoom.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • En meritförteckning (CV)
 • Kopia på examensbevis

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag: 2021-04-28


Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Michael Axelsson, professor
tel. 031-786 36 89
e-post:  michael.axelsson@gu.se


Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

websida:      https://www.gu.se/biologi-miljovetenskap

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-bioenv/forskning/lab-animal-science/


Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner