Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för biomedicin har en bred och omfattande verksamhet inom forskning och undervisning med fokus på den levande cellen, hur den fungerar och hur den samspelar med sin omgivning. Den forskning som bedrivs spänner mellan analys av cellens minsta beståndsdelar till utveckling av klinisk metodik i nära samspel med sjukvården. Denna bredd avspeglar sig också i vår undervisning på apotekar-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen. Institutionen undervisar i ämnen som cellbiologi, klinisk kemi, genetik,patologi, anatomi, histologi, mikrobiologi och infektionslära.

Ämne

Histologi med inriktning mot cellbiologi

Ämnesbeskrivning

Histologi avser läran om biologisk vävnad. Histologi avser funktionella frågeställningar inom cellbiologi, biokemi och molekylärbiologi. Histologi är ett grundläggande ämne av fundamental betydelse för medicin, tandläkare, hälso- och vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot undervisning inom histologi med inriktning mot cellbiologi samt forskning inom något av institutionens forskningsfält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i ämnesområdet cellbiologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkar- och tandläkarprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Anställningen innebär även utvecklingsarbete av cellbiologiska kurser inom läkarprogrammet och tandläkarprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår även forskning och utvecklingsarbete inom något av institutionens forskningsfält samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av exempelvis kursansvarig/kurssamordnare kommer att ingå.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 §§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen i cellbiologi eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt och visad pedagogisk skicklighet. Undervisningen sker på svenska och den sökande skall därför behärska svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer första bedömningsgrunden vara pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, som skall viktas lika.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till skicklighet i planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av examination. Erfarenhet av kursutvecklingsarbete och kursledarskap är starkt meriterande. Väl dokumenterade och gedigna ämneskunskaper inom histologi och cellbiologi är en förutsättning för den aktuella anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid  självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att attrahera forskningsanslag.

Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete att beaktas.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Bengt Hallberg, professor, avdelningschef för Medicinsk Kemi och Cellbiologi
Telefon: +46 786 3815     
E-mail: bengt.hallberg@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/310 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-31

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner