Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet bedriver högkvalitativ forskning, utbildning, och samhällsengagemang i relation till dagens globala utmaningar. Arbetet vid institutionen är internationellt, multidisciplinärt och policy relevant. Samhällsvetenskapliga miljöstudier (ESS) vid Institutionen för globala studier är ett nytt och växande, tvärvetenskapligt ämne som utforskar frågor relaterade till miljöförändringar och ohållbart naturresursutnyttjande i olika delar av världen. Forskning i samhällsvetenskapliga miljöstudier har som övergripande mål att bidra till ökad förståelse av komplexa miljöproblem genom tillämpning och utveckling av samhällsvetenskaplig teori och metodologi. För närvarande bedriver ett 20-tal forskare inom ESS studier inom en rad olika teman, inklusive miljöförvaltning och -policy, hållbar utveckling, grön tillväxt, miljörättvisa, traditionell ekologisk kunskap, miljöutbildning, politisk ekologi, miljökonflikter och marin naturresursanvändning.

Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet ledigkungör en tvåårig tjänst som postdoktor i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Tjänsten utgör en del av det fyraåriga (2020 – 2024) mångvetenskapliga forskningsprogrammet ’Drylands Transform - Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika: Vägar och utmaningar mot en social-ekologisk omvandling av landskap, boskap och försörjning’ (www.slu.se/drylandstransform). Programmets geografiska fokus är gränsområdet Karamoja, beläget mellan Kenya, Uganda, Sydsudan och Etiopien. ’Drylands Transform’ finansieras av FORMAS och involverar forskare from sju olika universitet och organisationer i Sverige och Östafrika. Postdoktorn förväntas medverka till att uppfylla programmets övergripande målsättning, att bidra till uppfyllandet av FNs hållbarhetsmål i torra områden i Östafrika, genom att bedriva forskning med fokus på ’dryland governance’.

Beskrivning av postdoktor-projektet

Vanliga beskrivningar av torrområden som marginella, avlägsna och lågproduktiva platser har nyligen ersatts med bilder av dessa landskap som en outnyttjad resurs vars utvecklingspotential måste öppnas upp. Som en konsekvens av detta ställs pastoralister och agro-pastoralister allt oftare inför privatisering, fragmentering och kommodifiering av landresurser genom infrastrukturprojekt, exploatering av olja och mineraler, jordbruksinvesteringar, landreformer, samt en expanderande boskapshandel. På grund av det nya politiska och ekonomiska intresset för Östafrikas torrområden, och de förändringar av markanvändning och försörjningsstrategier som detta intresse genererar, har förvaltningen av dessa områden blivit en såväl brådskande som långsiktigt strategisk utmaning. Mot denna bakgrund syftar postdoktor-projektet till att utforska förhållandet mellan internationella, nationella och regionala naturresursinstitutioner å ena sidan, och markanvändningspraktik på fyra platser i Uganda och Kenya å andra sidan.

Ämne

Samhällsvetenskapliga miljöstudier

Ämnesbeskrivning

Förvaltning av torrområden i Östafrika

Arbetsuppgifter

I nära, mångvetenskapligt samarbete med andra forskare inom programmet ’Drylands Transform’ förväntas postdoktorn att designa och genomföra jämförande, kvalitativ forskning i Uganda och Kenya. Baserat på resultaten från denna forskning förväntas postdoktorn vidare att bidra till genomförandet av en programgemensam kvantitativ studie, samt enskilt och i samarbete med andra forskare författa vetenskapliga publikationer.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

(a) teoretisk kunskap om pastoral- och/eller agro-pastoral markanvändning och/eller förvaltning/politisk styrning av torrområden inom följande ämnesområden: statsvetenskap, utvecklingsstudier, sociologi, politisk ekologi, geografi, genus studier, antropologi, ekonomi, eller ett annat ämnesområde som bedöms relevant för postdoktorprojektet;
(b) visade färdigheter i kvalitativ forskning, samt erfarenhet av att kombinera kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och resultat;
(c) dokumenterad erfarenhet av empirisk forskning i Östafrikanska torrområden
(d) intresse för- och erfarenhet av att utföra forskning i samarbete med andra forskare i ett mångvetenskapligt sammanhang;
(e) intresse för- och erfarenhet av- att kommunicera forskningsresultat till icke-akademiska avnämare och intressenter.
(f) flytande engelska i tal och skrift.

Anställning

Tjänsten innebär en tidsbegränsad heltidsanställning i två år som utgörs av 100% forskning. Intervjuer kommer genomföras i Augusti 2021. Senaste startdatum för tjänsten är 1 januari 2022 (ett tidigare startdatum är möjligt enligt överenskommelse).

Ansökan

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

(a) Kontaktinformation och personuppgifter
(b) din högsta examen
(c) dina språkkunskaper och färdigheter

Utöver detta, vänligen bifoga följande dokument:

(a) Ett personligt brev som anger ditt intresse och din lämplighet för tjänsten
(b) CV, inklusive examen och andra relevanta, avklarade kurser, arbetserfarenhet, och en fullständig publikationsförteckning
(c) Kopia av din doktorsexamen
(d) två rekommendationsbrev
(e) Publikationer (maximalt tre filer)

Kontaktuppgifter för anställningen

Per Knutsson, lektor, +46709602665, per.knutsson@globalstudies.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökningsförfarande

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Andrea Iriarte, Institutionen för globala studier, Box 700, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet med referensnummer PAR 2019/408.

Ansökningar ska lämnas in på engelska.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 31 maj 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner