Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Flerspråkighet.

Ämnesbeskrivning

Vid institutionen för svenska språket bedrivs både undervisning och forskning i svenska som andraspråk samt forskning inom flerspråkighetsfältet. Båda områden är mycket expansiva, och vi söker därför nya medarbetare i form av universitetslektorer i flerspråkighet.

Vi bedriver forskning om många aspekter av flerspråkighet t.ex. textanalys av läroböcker, klassrumsinteraktioner, samhälleliga debatter om flerspråkighet, fraseologi och konstruktionsgrammatik, språkbruk, språkattityder och språkpolitik i flerspråkiga miljöer, språkliga landskap samt flerspråkighet och sexualitet.

Utbudet av kurser inom ämnet är stort och vi har utbildning på alla nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå och kurserna spänner över olika teman som t.ex. migrationsprocesser, interaktion, språkstruktur på olika nivåer, kritisk textanalys, flerspråkighetsdidaktik och undervisningsmetodik. Vi är ansvariga för ämneslärarutbildningens kurser i Svenska som andraspråk samt delaktiga i grund- och förskollärarutbildningarna. Vi bedriver slutligen en stor uppdragsutbildningsverksamhet för både GU- anställda och externa parter, bl.a. i samverkan med Skolverket. En del av vår undervisning är förlagd till kvällstid och distans samt i viss utsträckning till platsförlagda uppdragsutbildningar över hela landet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, samverkan samt administration.

Anställningens undervisningsfokus är framför allt i kurser som rör undervisningsämnet Svenska som andraspråk senare skolår. God kännedom om det svenska skolsystemets senare delar är därför en förutsättning, och egen erfarenhet av undervisning i dessa stadier är en fördel. En ämneslärarexamen (eller motsvarande) är meriterande, företrädesvis i undervisningsämneskombinationen Svenska och Svenska som andraspråk men särskilt meriterande är förstås behörighet för undervisningsämnet Svenska som andraspråk i senare skolår. Anställningen omfattar även viss mängd undervisning i Svenska språkets kursutbud. Undervisningen på grundnivå och lärarutbildning bedrivs på svenska, och sökande förutsätts därför dels kunna undervisa på svenska, norska eller danska, dels kunna bedriva viss mängd undervisning på engelska. Docentkompetenta sökande ska kunna undervisa, handleda och examinera på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Den sökande ska forska samt bedriva ett aktivt arbete inom ämnets forskningsmiljö, dvs. exempelvis delta i seminarier samt söka forskningsmedel. Sökande förväntas också bidra till att synliggöra ämnet externt genom att publicera sin forskning och presentera den vid konferenser, men också genom att etablera externa forskningsmöjligheter och -samarbeten. För den här anställningen är det önskvärt att du är didaktiskt inriktad mot undervisningsämnet Svenska som andraspråk – så som det framträder i grundskola och gymnasium –, samt mot interaktionsprocesser i talad och/eller skriven text, t.ex. ur ett utbildningssociologiskt och/eller sociolingvistiskt perspektiv.

Anställningen förutsätter att den sökande har god vana vid digitala plattformar och är införstådd med att den administrativa delen av tjänsten innebär såväl egenrapportering av egna ärenden via en medarbetarportal, som digitala undervisningssätt och betygsdokumentation via lär- och betygsplattformar som Canvas och Ladok.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning ska vara väl dokumenterad och vitsordad. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska avse planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Erfarenhet av undervisning som rör undervisningsämnet Svenska som andraspråk senare skolår är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter i didaktiskt inriktad forskning mot undervisningsämnet Svenska som andraspråk. Publicering i internationella tidskrifter är särskilt meriterande, liksom att ha erhållit externa forskningsmedel.
För denna tjänst förutsätts att sökande ska kunna undervisa på svenska, danska eller norska.

I övrigt fäster vi stort avseende vid den sökandes förmåga till samarbete och till att bidra till en god arbetsmiljö.

I rekryteringsprocessen tillämpas intervju och referenstagning.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: 100 % 
Placering: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 
Tillträde: Efter överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Karin Helgesson, Prefekt, E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

Tommaso Milani, Professor i flerspråkighet, E-post: tommaso.milani@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket
Att: Utbildningsadministratör Isabelle Larsson
Box 200
405 30 Göteborg

Ange på paketet/brevet diarienummer för aktuell anställning. Ange också i din ansökan vad du skickar via post. Bifogade handlingar ska vara inkomna senast två dagar efter sista ansökningsdag.

För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-31 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner