Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

I gruppen för molekylära material bygger vi molekylära system som är gjorda så att de kan utföra en precist definierad funktion med utgångspunkt för användning inom materialkemi. Kompetensen i gruppen ligger både inom organisk syntes och optisk/elektrisk karakterisering av komplicerade molekylära material. Oftast använder vi organiska molekyler till våra studier, och även om dessa kan ensamma kan utföra en uppgift så ligger fokus på vad de syntetiserade materialen kan utföra tillsammans. Du kommer att bedriva forskning i gränslandet mellan kemi, fysik och materialvetenskap. I projektet som är finansierat av Vetenskapsrådet, kommer stark koppling mellan excitoner och fotoner att användas för att utveckla morgondagens material. Du kommer att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma genom att koppla samman ljus och organiska molekyler till en enhet. Praktiska arbetsuppgifter kommer att vara fokuserade på substrat tillverkning och testning, vilket oftast inbegriper optisk spektroskopi. Du kommer att arbeta självständigt inom en grupp fokuserad på molekylära material.

Se vår hemsida för mer information:

www.molecularmaterials.se

Se följande artikel för att skaffa dig översikt över ämnet på projektet:

Strong light–matter interactions: a new direction within chemistry - Chemical Society Reviews (RSC Publishing)

Arbetsuppgifter

På bara sex minuter ger solen jorden all energi som krävs för den mänskliga civilisationen under ett helt år. Ändå är vi beroende av fossilt bränsle för att tillfredsställa vårt energibehov. Organiska solceller har länge varit en lovande teknologi, men de har inte utvecklats som förväntat. Tillverkningen av stabila och effektiva organiska solceller är svårare än väntat. Varje foton som absorberas bör generera en fri elektron som ska ledas till solcellens elektroder för att generera ström. Den fria elektronen bildas i en gränsyta mellan två material och energin ifrån den absorberade fotonen måste hinna nå denna gränsyta innan den går förlorad som värme. Tyvärr färdas energin långsamt, den hinner inte resa tvärs över materialen innan den går förlorad. För att komma förbi det här fundamentala problemet så blandas de två aktiva materialen med varandra, vilket gör att avstånden minskar och energin hinner nå gränsytan. Detta möjliggör effektiva solceller, som inte är i termodynamisk jämvikt. Därför blir konstruktionen inte stabil över tid, vilket har förhindrat storskalig kommersiell tillämpning. Du ska undersöka en metod som ökar diffusionshastigheten för energin i organiska material, vilket skulle möjliggöra produktion av organiska solceller i termodynamisk jämvikt. Detta skulle öka solcellens stabilitet, vilket skulle bana väg för en kostnadseffektiv solcellteknologi.

Inspirerad av kvantkoherensen i fotosyntesen ska du använda kvanteffekter för att öka den effektiva hastigheten av energimigrationen i organiska material. Det här genom utspridningseffekter. Du ska genomföra stark sammankoppling av molekylära energiövergångar och ljus, vilket gör att fotonerna som absorberas av molekylerna inte längre är lokaliserad på respektive molekyl utan sprids ut över hela systemet. Om det här görs i ett system som består av två olika material befinner sig energin också vid gränsytan mellan materialen, dit energin kan kanaliseras. I projektet kommer energiöverföringen mellan utspridda tillstånd och tillstånd som är lokaliserade i gränsytan studeras. Frågor som rör hur kopplingen mellan dessa tillstånd beror av systemets utförande kommer att besvaras. Detta är frågeställningar som är av akademisk art, men ett lyckat projekt kommer påverka sättet som organiska solceller produceras. Det här eftersom de två materialen genom den starka kopplingen bara behöver blandas kvantmekaniskt istället för fysiskt för att ge en effektiv laddningsseparation. I och med att systemet då kommer vara i jämvikt kommer mina forskningsresultat möjliggöra ett förenklat tillverkningsförfarande och öka hållbarheten hos organiska solceller.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå;
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. * kemi eller fysik, gärna i gränslandet

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Vi söker en talangfull och hängiven forskarstudent som är angelägen att inleda en karriär inom fysikalisk kemi. Du har ett öppet sinne, är ivrig att lära och har ett genuint intresse för vetenskap. Den ideala kandidaten har en bred kompetens inom både kemi och fysik med kurser i fysikalisk kemi, optisk spektroskopi och materialkemi i sitt curriculum. Vi välkomnar särskilt sökande med dokumenterade erfarenhet av laborativt arbete inom optisk spektroskopi. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och har goda kommunikationsfärdigheter i engelska.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Karl Börjesson, email: karl.borjesson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige ä du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-30 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner