Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, didaktik och lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne

Pedagogik

Ämnesbeskrivning

Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Detta rör även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i första hand riktad mot undervisning inom Yrkeslärarprogrammet som ges på grundläggande nivå.  Programmet går huvudsakligen på distans med vissa campusträffar. Arbetsuppgifterna innefattar förutom undervisning och bedömningsarbete även kontakt med studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Anställningen kan även omfatta medverkan i andra kurser på grund- och avancerad nivå, inklusive handledning och examination av examensarbeten. Även medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete och medverkan i externa uppdrag som rör undervisning, forskning och samverkan kan ingå.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas. 

Dokumenterad skicklighet i undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet samt i att planera, genomföra, utveckla, leda och administrera kurser. Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska. Lärarexamen och professionserfarenhet är meriterande. Likaså dokumenterad erfarenhet av undervisning inom gymnasieskolans och/eller vuxenutbildningens yrkesutbildning.

Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra, internt och externt, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället kring forskning och utbildning.

I urvalsprocessen används intervjuer, där de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskningen i sitt ämne, samt på sin kommande roll vid institutionen. Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till institutionens utveckling av undervisning och samverkan inom ämnesområdet.

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning som universitetslektor,12 mån
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg
Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/208

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas proprefekt Karin Wass, karin.wass@gu.se 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Frida Rydevik, frida.rydevik@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
40530 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-12 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner