Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en
undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella
forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer
och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Föreliggande utlysning gäller en anställning vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, för att under 18 månader arbeta på deltid med forskning inom studien FOR-ETHICS, som är en del i det FORTE-finansierade forskningsprogrammet Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp. FOR-ETHICS bearbetar etik- och värdefrågor av betydelse för evidensbaserad rättspsykiatrisk vård som bygger på delaktighet. Forskningsledare för FOR-ETHICS är Christian Munthe, och kort information om forskningsprogrammet finns här: https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201801409Forte  

 

Ämne

Praktisk filosofi 

 

Ämnesbeskrivning

Forskning om filosofiska frågor gällande moraliskt agentskap, ansvar och etik av relevans för personcentrerad rättspsykiatrisk vård.

 

Arbetsuppgifter

Den anställde forskaren ska, i samarbete med forskningsledaren och andra forskare i programmet, bearbeta frågor av hög klinisk relevans, vilka specifikt gäller moraliskt agentskap och ansvar och därtill knutna filosofiska komplikationer för att utveckla evidensbaserad rättspsykiatrisk vård som bygger på patienters delaktighet. Den som anställs ska kontinuerligt medverka i institutionens och forskningsprogrammets verksamhet och vara närvarande för konsultation och överläggningar med forskningsledaren.

 

Behörighet

Behörig ska ha en masterexamen i praktisk filosofi, eller motsvarande kompetens inom annat forskningsämne.

 

Bedömningsgrund

Viktigast vid bedömningen är den sökandes vetenskapliga skicklighet, samt passformen hos denna till FOR-ETHICS och forskningsprogrammets frågeställningar och område. Studier och forskning på forskarutbildningsnivå, liksom erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete, i synnerhet med medicinska forskare, är meriterande. Meritering visas genom redogörelse för tidigare forskningserfarenhet samt vetenskapliga publikationer av relevans för anställningen. Publikationer kan innefatta arbeten ”i pipeline”, dvs. utkast i slutfasen för att sändas till tidskrift, eller insända men ännu ej accepterade arbeten.

Urvalsprocessen kan inkludera intervjuer med ett urval av de sökande samt kontaktande av referenser.

För mer allmänna bedömningsgrunder, se Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Till ansökan måste följande dokument bifogas (som pdf):

  1. Intyg om relevant mastersexamen som styrker behörighet.
  2. En kort (max 500 ord) beskrivning av forskningsinriktning och tidigare erfarenheter av relevans för anställningen.
  3. CV som inkluderar examina, anställningar, publikationer och andra relevanta meriter.

I övrigt gäller instruktioner för Meritportfölj vid Humanistiska fakulteten: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

 

Anställning

Anställningsform: Allmän visstidsanställning, 18 månader.

Omfattning: 40% 

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Tillträde: 1 april, 2021.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Avdelningschef Susanna Radovic: susanna.radovic@gu.se, 031 786 2028

Forskningsledare för studien FOR-ETHICS Christian Munthe: christian.munthe@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner