Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Forskningsområde

Psykologiska institutionen söker en biträdande forskare till projektet ’Göteborgs forskningsprogram om etnisk identitet – Unga människors livsmöjligheter och hur de kan förbättras’.
 
I takt med att skolor mer och mer präglas av kulturell mångfald utgör klassrummet en särskilt viktig arena för ungdomar när det gäller att öka kunskapen om och förståelsen av sig själv och andra. Det övergripande syftet med projektet är att öka förståelsen för hur etnisk identitet utvecklas och hur man kan förbättra möjligheterna för unga människor att hantera individuella och interpersonella utmaningar. Projektet består främst av en intervention som syftar till att öka högstadieelevers förståelse för sin egen och andras etniska identitet, och som inte tidigare använts i svenska skolor.

Forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental psychology) är projektets hemvist på psykologiska institutionen. Den biträdande forskaren även att arbeta inom andra forskningsprojekt som rör t.ex. identitet, mobbning och kroppsuppfattning.

Arbetsuppgifter

Den biträdande forskaren kommer att vara delaktig i alla aspekter av genomförandet av interventionen på högstadieskolor. I arbetsuppgifterna kommer bland annat att ingå kontakt med rektorer, pedagoger och elever på högstadieskolor. I genomförandet av interventionen kommer lärarstudenter att fungera som mentorer och den biträdande forskaren kommer att vara delaktig i utbildningen av dessa. Den biträdande forskaren kommer även att vara med och leda interventionen på högstadieskolor och samla in frågeformulär som kommer vara en del av utvärderingen av interventionen. Vidare ingår forskningsadministration, transkribering av fokusgruppsintervjuer och ev. medverkan i genomförande av fokusgruppsintervjuer. 
 
Anställningen som biträdande forskare innebär en utmärkt möjlighet för den som är intresserad av utvecklingspsykologisk forskning att lära sig mer om forskningsprocessen och psykologisk intervention i skolmiljö. Anställningen är även en bra grund för den som funderar på att söka till forskarutbildningen.

Kvalifikationer

Du skall ha psykologexamen och erfarenhet av arbete med ungdomar i högstadieålder. Positionen kräver dessutom god förmåga att kommunicera med elever i högstadieålder. Då interventionen skall genomföras på svenska krävs mycket goda kunskaper i svenska språket.

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet (utifrån erfarenhet och personliga egenskaper) samt utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Därutöver kommer även personliga egenskaper som planeringsförmåga, självständighet och kommunikationsfärdigheter att beaktas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet främst social kompetens och flexibilitet samt god förmåga att bemöta ungdomar. Tidigare erfarenhet av arbete med psykologisk intervention på skola samt erfarenhet av psykologisk forskning är meriterande.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.
 
Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad allmän visstidsanställning om (100 procent) dock längst till och med 2022-07-30, med placering tills vidare vid psykologiska institutionen. Tillträde snarast. Arbetets förläggning planeras i överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen kan lämnas av Ann Frisén, ann.frisen@psy.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Agneta Felix, agneta.felix@psy.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-09 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner