Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella
partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor.
Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 2-3 doktorandplatser i ekonomisk historia vid avdelningen för ekonomisk historia. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Avdelningen för ekonomisk historia bedriver forskning och utbildning inom ämnet vilket behandlar samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Avdelningen erbjuder forskarutbildning samt fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat- eller mastersexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att fullgöra en forskarutbildning i ekonomisk historia. Det viktigaste momentet i forskarutbildningen är att bedriva vetenskaplig forskning som möjliggör att skriva en avhandling i ämnet. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid och leder till förlängning av forskarutbildningen i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Dessutom, särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia har den som:

  1. har studerat 90 högskolepoäng ekonomisk historia, eller
  2. har studerat 30 högskolepoäng ekonomisk historia på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Sökande som inte talar svenska förväntas lära sig svenska under loppet av anställningen.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer i form av betyg och uppsatsarbeten. Vikt läggs även vid rekommendationer från tidigare lärare eller andra personer med kunskap om den sökandes kvalifikationer. Vid bedömningen kommer också stor vikt att läggas vid att det finns god kompetens bland lärarna på avdelningen för ekonomisk historia att handleda planerat avhandlingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. En av tjänsterna kräver en forskningsinriktning inom fältet näringslivshistoria.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt förordning SFS 1993:100, med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde för tjänsten/tjänsterna är 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Sökandes ansökan kommer att utvärderas av forskarkommittén vid institutionens avdelning för ekonomisk historia. Bland de sökande som uppfyller kraven på behörighet görs ett urval baserat på det material som de sökande åberopar enligt bedömningsgrunderna ovan.

Utvalda sökande kallas till intervju. Sökande förväntas kunna vara tillgängliga för intervju på plats eller via videokonferens inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Klas Rönnbäck, professor och ansvarig för forskarutbildningen i ekonomisk historia, +46 31 786 45 20, klas.ronnback@gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Bifoga i ansökan:

- Personligt brev (1 sida)

- Kort beskrivning (1-2 sidor) av den sökandes mål och vision med forskarutbildningen, samt forskningsfält som denne vill verka inom

- Meritförteckning (CV)

- Utdrag på avklarade universitetskurser med betyg

- Kopia på examensbevis

- Kopia på examensarbetet

- Kopia på eventuella andra vetenskapliga arbeten av den sökande som åberopas i ansökan

- Eventuella rekommendationsbrev

 

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev.

Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller. Se även till att referenter anger referensnummer i sina rekommendationsbrev.

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner