Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, vid institutionen för medicin, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor på drygt ett år för undervisning inom masterprogrammen i global hälsa och folkhälsovetenskap.

Ämne

Global folkhälsa

Ämnesbeskrivning

Global folkhälsa är ett ämne som handlar om befolkningens hälsa från lokal till global nivå. Ämnet är tvärvetenskapligt och inkluderar perspektiv från flera andra olika discipliner. I fokus är studier av faktorer som styr befolkningens hälsa på systemnivå och strukturell nivå, t.ex. relationen mellan fattigdom, social ojämlikhet, hälsorelaterad livsstil, och befolkningens hälsa. Betydelsen på befolkningens hälsa av samhällets sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser är också en viktig del inom global folkhälsa, inklusive att formulera, analysera och utvärdera preventiva och hälsofrämjande insatser utifrån dess effekter på befolkningens hälsa, dess kostnadseffektivitet och fördelningseffekter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och kursansvar, vilket bland annat inkluderar att tillsammans med andra lärare planera, organisera och administrera kurser inom masterprogrammen i global hälsa (master global health) samt folkhälsa (master public health). Undervisning ingår även inom andra kurser än de man är kursansvarig för. Utöver detta ingår programgemensamma uppgifter, studentkontakter, pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan med relevanta aktörer inom och utanför akademin. Att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättningar samt delta i gemensamma aktiviteter ingår också.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen i relevant ämne, såsom global folkhälsa, folkhälsovetenskap, hälsoekonomi, epidemiologi eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, och visad pedagogisk skicklighet. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningen grundas i första hand på pedagogisk skicklighet, i andra hand på vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet är bred kompetens som täcker flera av delområdena inom global folkhälsa av vikt, såsom epidemiologi, hälsoekonomi och utvärderingsmetodik, särskilt meriterande. I bedömningen ingår även visad god förmåga att möta studenter med olika ämnes- och yrkesbakgrund. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning i ämnet ska vara väl dokumenterad och vitsordad. Prövning av pedagogisk skicklighet avser planering, förmåga att arbeta utifrån givna ramar, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning, examination, kursutveckling och kurs- eller programansvar inom områden relevanta för anställningen.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom global folkhälsa med relevans för områden som täcks av kurser inom våra mastersprogram i global hälsa och folkhälsovetenskap.

Även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället är meriterande. Därutöver kommer personliga kvaliteter som noggrannhet och flexibilitet liksom visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som samarbete att beaktas.

Anställning

Anställningen är en visstids anställning på 100 % under 14 månader. Tillträde i augusti 2021 eller efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Gudmundur Johannsson, viceprefekt med ansvar för utbildning
Tele: +46 705 28 08 72
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Professor Mikael Svensson, biträdande avdelningschef
Tele: +46 31-786 67 83
E-post: mikael.svensson.2@gu.se   

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/176 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-22

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner