Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och utbildningsledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen. 

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett ämne med fokus på olika aspekter av arbete inom samhällets utbildningsinstitutioner. Inom pedagogiskt arbete är syftet att genom praktiknära forskning skapa ny och tillämpningsbar kunskap som behandlar olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning och andra påverkansprocesser. Verksamheten är orienterad mot pedagogiska praktiker och berör frågor som uppmärksammar olika aktörer, aktiviteter, innehåll, mål, och konsekvenser samt relationer mellan dessa. Särskilt uppmärksammas lärares professionella kunskap och undervisning i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Arbetsuppgifterna utgörs till stor del av undervisning, handledning och examination främst på avancerad nivå i mastersprogram för lärare och rektorer samt i rektorsprogrammet. Arbetet innebär också medverkan i externa uppdrag som initieras av exempelvis Skolverket eller huvudmän för kommunala skolor eller friskolor. Undervisning och handledning inom forskarutbildningen kan ingå i arbetsuppgifterna. Dessutom ingår forskning, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att i samarbete med andra söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i Pedagogiskt arbete är den som har avlagt lärarexamen samt doktorsexamen i pedagogiskt arbete, näraliggande ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Vid bedömningen kommer dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel att tas i beaktande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid självständiga forskningsinsatser inom anställningens forskningsområde och i synnerhet inom de nämnda specialiseringarna, samt dessa vetenskapliga forskningsinsatsers kvalitet och originalitet. Därutöver kommer förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad erfarenhet av arbete på forskarutbildningsnivå, exempelvis genom planering av och undervisning i doktorandkurser samt eventuell erfarenhet av handledning av doktorander är meriterande.

Dokumenterad undervisningsskicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet är av stor vikt för anställningen. Lärarexamen och professionserfarenhet är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i att leda och administrera forskning och utbildning, samt förmåga att samverka med och kommunicera kunskapsområdet med det omgivande samhället, är meriterande.

Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra, internt och externt, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, av att leda och utveckla verksamhet, personal, akademiska samarbeten, samt av akademiska förtroendeuppdrag, är meriterande.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska.

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning, 12 månader
Omfattning: 50 -100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: 2021-08-01
Diarienummer: PAR 2021-03-04

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, referenstagning och provföreläsningar. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen.

Institutionen kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Anette Olin, anette.olin@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Frida Rydevik, frida.rydevik@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner