Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskapsstudier. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis genom Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är inriktade mot undervisning och forskning inom det sociologiska fältet. I anställningen ingår undervisning i grundutbildningen, handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå, medverkan i ämnes- och kursutveckling samt pedagogiskt utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling och egen forskning, kontakter och samverkan med det omgivande samhället samt administrativt arbete utöver kursadministration.

Undervisningen i denna anställning bedrivs både på svenska och på engelska. Den som anställs ska inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

Undervisningen är förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå kan förekomma. Den som anställs som universitetslektor förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Behörig till anställning som universitetslektor i sociologi är den som avlagt doktorsexamen i sociologi eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska. Sökande som inte uppfyller kravet på högskolepedagogisk utbildning kan inledningsvis erbjudas tidsbegränsad anställning (1+1 år) tills behörighetskravet har uppfyllts. Därefter övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhälllsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Vid tillsättning av universitetslektor ska lika vikt fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Prövning av pedagogisk skicklighet avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning, examination, kursutveckling och kursansvar inom områden relevanta för anställningen. Erfarenhet av undervisning och forskning utifrån sociologiska perspektiv på kriminologi och/eller socialpsykologi är meriterande. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning i ämnet skall vara väl dokumenterad och vitsordad. Författande av läromedel är meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt fästas vid den senaste tidens forskning samt förmåga att självständigt, och tillsammans med andra, initiera och bedriva forskning inom relevanta områden för denna anställning. Aktuell publicering i internationella, peer-review tidskrifter samt vid välrenommerade förlag är meriterande liksom att ha erhållit externa medel. Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid bedömning skall även förmåga till samarbete beaktas.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vid Göteborgs universitet tillämpas individuell lönesättning.

Tillsättningsförfarande

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella kommande roll vid institutionen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningsansvarig Oskar Engdahl, oskar.engdahl@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet ställs till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, tfn +46 31 786 4761, anna-karin.wiberg@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Till din ansökan skall bifogas:
• Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
• CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
• Forskningsplan
• Lista över vetenskapliga publikationer som åberopas, högst fem vetenskapliga skrifter
• Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över åberopade pedagogiska skrifter, högst fem
• Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
• Examensbevis, betyg, intyg mm.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, att Anna Karin Wiberg, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2021/142 på försändelsen.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-24

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner