Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne

Vetenskapsteori

 

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet vetenskapsteori bedrivs undervisning och forskning om vetenskapens sociala, politiska, historiska och kulturella sammanhang. Teoretiska och metodologiska resurser hämtas ofta från post-kuhnsk vetenskapsteori och inom forskningsfältet science and technology studies (STS). Frågor av intresse rör bland annat vad som menas med vetenskaplig kunskap och vilken betydelse expertis, standarder och olika former av professionell praktik har för kunskapsbildning i skärningspunkten mellan akademiska discipliner, myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer; vilka som forskar om vad och varför, hur forskarsamhället är uppbyggt och hur kontroverser uppkommer och avslutas; samt klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar kring exempelvis objektivitet, rationalitet, realism och relativism.

Vetenskapsteoris undervisningsuppdrag omfattar både utbildning på grund- och avancerad nivå inom institutionen samt externa kurser. Inom institutionen inkluderar det utbildning inom huvudområdet vetenskapsteori samt mastersprogrammen Evidensbasering: praktik, teori, kontext och Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning.

Den pedagogiska uppgiften på de externa uppdragen är framförallt att ge studenter som är obekanta med vetenskapsteoretiska frågeställningar möjlighet till reflektion över forskares praktik och vetenskapens roll i samhället.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning och forskning. Undervisningsuppgifterna är på grundnivå och avancerad nivå inom vetenskapsteori, Evidensbasering: praktik, teori, kontext (60/120 hp), Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (60/120 hp), Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap (NTH001), samt inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet, i kurser som rör hur vetenskapliga arbets- och förhållningssätt kommer till användning i skolväsendet. Inom samtliga dessa utbildningar bedrivs undervisningen främst på svenska. Många av uppdragen genomförs inom tvärinstitutionella samarbeten. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom vetenskapsteori och söka externa forskningsmedel. Den sökande måste i sin ansökan beskriva hur den egna forskningen passar med ämnets beskrivning ovan.

Inom anställningen kan även ingå andra arbetsuppgifter, såsom undervisning och handledning inom forskarutbildningen, administrativa uppgifter och övrigt utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen.

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ erfarenhet är meriterande. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är förutom vetenskapliga publikationer även erhållandet av externa projektmedel liksom dokumenterad samverkan med det omgivande samhället meriterande. Vi är angelägna om att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ha de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att driva utvecklingen inom institutionen.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är således meriterande om den sökande genom tidigare forskning har tillägnat sig kompetenser med bäring på de relevanta undervisningsuppdragen samt har goda kunskaper i svenska, eller andra nordiska språk nära besläktade med svenska såsom norska eller danska.

Dokumenterad förmåga att såväl självständigt som genom samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla ämnesrelevant undervisning, inklusive handledning, särskilt inom områden direkt relaterade till anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter, är meriterande, liksom dokumenterad förmåga till varierat pedagogiskt arbetssätt och förmåga att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. 

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Fredrik Engström, prefekt, 031-786 6335, fredrik.engstrom@gu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Doktorsexamensbevis

- Doktorsavhandling

- Eventuella läromedel

- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

- Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

- Förteckning över examina och anställningar

- Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

- Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

- Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

- Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-29

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner