Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne

Lingvistik

 

Ämnesbeskrivning

Lingvistik är ett ämne med examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Det kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och masterexamen. Lingvistik är även ett inslag i mastersprogrammen Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning och Master in Language Technology.

Språklig interaktion är det övergripande temat för forskning inom lingvistik vid FLoV. Detta inkluderar ett intresse för formella modeller av språk med avseende på de sociala metoder och psykologiska mekanismer där språket används - inte enbart system för konventioner som bygger upp språk.

Vid institutionen finns också The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) finansierat av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP bedriver forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder för kärnfrågor inom språkteori och kognition. 

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning och forskning. Undervisningsuppgifterna är på grundnivå och avancerad nivå inom lingvistik (tex fonetik, syntax, semantik, pragmatik, psykolingvistik och sociolingvistik) och mastersprogrammet Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (lingvistiska aspekter). Undervisningen bedrivs i första hand på svenska. Undervisningen inom mastersprogrammen genomförs inom tvärinstitutionella samarbeten.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom lingvistik och söka externa forskningsmedel,. Den sökande måste i sin ansökan beskriva hur den egna forskningen passar med ämnets övergripande tema, språklig interaktion, enligt beskrivningen ovan.

Inom anställningen kan även ingå andra arbetsuppgifter, såsom undervisning och handledning inom forskarutbildningen, administrativa uppgifter och övrigt utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen.

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ erfarenhet är meriterande. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är förutom vetenskapliga publikationer även erhållandet av externa projektmedel liksom dokumenterad samverkan med det omgivande samhället meriterande. Vi är angelägna om att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ha de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att driva utvecklingen inom institutionen.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är således meriterande om den sökande genom tidigare forskning har tillägnat sig kompetenser med bäring på de relevanta undervisningsuppdragen samt har goda kunskaper i svenska, eller andra nordiska språk nära besläktade med svenska såsom norska eller danska. Dokumenterad förmåga att såväl självständigt som genom samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla ämnesrelevant undervisning, inklusive handledning, särskilt inom områden direkt relaterade till anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter, är meriterande, liksom dokumenterad förmåga till varierat pedagogiskt arbetssätt och förmåga att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. 

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Fredrik Engström, prefekt, 031-786 6335, fredrik.engstrom@gu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Doktorsexamensbevis

- Doktorsavhandling

- Eventuella läromedel

- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

- Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

- Förteckning över examina och anställningar

- Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

- Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

- Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

- Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-29

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner