Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har, med sina 4000 helårsstudenter, 475 anställda, ca 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed en enda handelshögskolan i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Ekonomisk geografi är en del av Företagsekonomiska institutionen, som är den största institutionen vid Handelshögskolan med drygt 140 anställda varav 15 anställda doktorander. Vi tillhör de ledande forskningsmiljöerna inom ekonomisk geografi i Norden med en stark empirisk forskningstradition. Forskningen tar sig an generella frågeställningar, teoriutveckling och tillämpning av kvalitativ såsom kvantitativ metodinriktning med ett fokus mot internationellt publicerade forskningsresultat. 

Arbetsuppgifter

Vi söker en kvalificerad och motiverad person till en doktorandanställning i ekonomisk geografi, med placering på Företagsekonomiska institutionen. I Göteborg är forskarutbildningsämnet ekonomisk geografi huvudsakligen inriktat mot regional ekonomisk omvandling och internationell ekonomisk geografi. Doktorandstudierna kommer att bedrivas i nära anslutning till forskningen inom någon av våra två centrumbildningar: CRA (Centrum för regional analys) och CIBS (Centre för International Business Studies). Nuvarande forskning inom ekonomisk geografi presenteras på https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen/var-forskning/ekonomisk-geografi

Utbildning på forskarnivå i ekonomisk geografi omfattar fyra års heltidsstudier som ska leda fram till en doktorsexamen i ekonomisk geografi. Forskarutbildningen utgörs av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng, d v s totalt 240 högskolepoäng. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En allmän studieplan för studier i ekonomisk geografi för doktorsexamen finns att hämta på https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen/var-forskarutbildning/ansokan-antagning-och-behorighetskrav 

En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid och ska ge motsvarande förlängning av studietiden.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå,  
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att antas till studier på forskarnivå i ekonomisk geografi krävs minst 90 högskolepoäng i ekonomisk geografi. I dessa poäng skall ingå ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet bedöms ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, exempelvis genom studier i angränsande ämnen såsom kulturgeografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

Den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
Den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teori och metod.
Den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Tillträde: 2021-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Martin Henning
031-786 1419
martin.henning@handels.gu.se

Professor Inge Ivarsson
031-786 1381
inge.ivarsson@handels.gu.se

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

En ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Förslag på forskningsområde, inkl. syfte, frågeställning, datainsamling och analysmetod (4-5 sidor)
  4. Vidimerade kopior på examensbevis och studieintyg på avklarade universitetskurser där betyg framgår, som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
  5. Examensarbete eller motsvarande och eventuellt andra vetenskapliga arbeten
  6. Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersonerna (titel, namn, e-mail och telefonnummer)

Alla bilagor skall namnges på sätt som tydligt visar dess innehåll.

Om dina dokument inte är utfärdade på engelska eller svenska ansvarar du som sökande för att de översätts till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner