Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinareberget.

Projektbeskrivning - Undersökning av mekanismerna för motiverade tillstånd i zebrafisk

Motiverade eller känslomässiga tillstånd kan ha en betydande inverkan på beteendebeslut och fysiologiska svar hos djur. Även om de grundläggande mekanismerna har studerats väl hos däggdjur så har vi relativt lite information om mekanismerna för känslomässiga tillstånd i fisk. För att förstå hur olika motiverade tillstånd påverkar andra tillstånd som stress eller smärtupplevels krävs djupgående analys av förändringar i genuttryck, stressfysiologi och beteende. Med hjälp av en djurmodell, zebrafisken, syftar detta projekt till att undersöka effekterna av smärta, rädsla och stress på de neurobiologiska och fysiologiska reaktionerna på strategiska beteendebeslut. Projektet kommer att ha följande mål:

  • Att jämföra stressinducerad smärtlindring och läkemedelsinducerad smärtlindring hos individer och grupper av zebrafiskar med hjälp av genomik, in situ-hybridisering och stressfysiologi.
  • Att undersöka samspelet mellan smärta och rädsla med fokus på molekylära, fysiologiska och beteendemässiga samband i zebrafisk.
  • Att utforska de neurobiologiska och fysiologiska mekanismerna för emotionell påverkan och de metaboliska kostnaderna för smärta, rädsla och stress.

Doktoranden kommer att vara plaverad vid Institutionen för Biologiska och Miljövetenskap under ledning av Dr Lynne Sneddon, Dr Jonathan Roques och Dr Petronella Kettunen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet) och i samarbet med Dr Marco Vindas (Norwegian University for Life Sciences). Projektet är till stor del experimentellt med tekniker inom genomik, in situ-hybridisering, stressfysiologi och djurbeteende i laboratoriemiljö.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som används inom projektet inkluderar genomik, molekylärbiologi, fysiologi, neuroanatomi och beteende. Studierna genomförs mestadels som laboratoriestudier. Kortare perioder kan också tillbringas som laboratoriearbete i samarbetslabb i utlandet. Specifika forskningsämnen associerade med forskningsprojektet inkluderar de bilogiska mekanismerna för beteendemässiga tillstånd och samspelet mellan smärta, rädsla och stress med användning av zebrafisk som modell.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är, djurbiologi med inriktning mot beteende, neurobiologi och stressfysiologi.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom ämnet djurbiologi med inriktning mot beteende, neurobiologi och stressfysiologi.

Kandidaten ska ha en magisterexamen (eller motsvarande) inom ett relevant ämnesområde och ha erfarenhet av någon av följande tekniker: djurbeteende, molekylärbiologi, fysiologi eller neuroanatomi. Förmågan att lösa problem genom eget initiativ såväl som att arbeta bra inom ett team är avgörande. Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Erfarenhet av de planerade teknikerna, liksom erfarenhet av att använda fiskmodeller är en fördel. Bevis på tidigare forskningserfarenhet bör tillhandahållas om det finns tillgängligt, till exempel konferensdeltagande, forskningsbidrag och publikationer.

Intressen eller erfarenheter inom ett eller flera av följande områden är en fördel: neurobiologi, fysiologi eller djurbeteende. Erfarenhet av beteendemässiga, neuroanatomiska eller fysiologiska tekniker är önskvärd men full träning kommer att ges. Grundläggande kunskaper inom zebrafiskhållning och avel är en merit.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
  • Meritförteckning (CV)
  • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
  • Kopia av examensarbete
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska ochvia Zoom.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Kontaktuppgifter för anställningen:

Dr Lynne U. Sneddon, universitetslektor, blivande huvudhandledare
Tel: +46 (0) 766 18 36 07
E-post: lynne.sneddonioenv.gu.se

Websida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/lynnesneddon

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 (0) 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner